ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

52.1k thành viên

The diagram illustrates the process of recycling plastics. It is clear from the diagram that there are six main stages in the reproduction of plastics, beginning with selling plastic products and ending with delivering finished products to shops.

The process begins with people purchase things like bottles and something is contained in bags and rubbish. After that, while bags and rubbish are thrown away and brought to landfill, bottles are collected for recycling purposes.

In the next stage of the process, bottles that are collected are delivered to a place called sorting house. The process continues with those bottles are transported by a truck to a factory. Following this, at this place, the recycling process of plastic happen and in this process, the factory emits carbon dioxide into the air. The final stage of the process is that the finished products manufactured from the factory are delivered to shops to sell.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The diagram illustrates the process of recycling plastics. (bạn có thể paraphase lại hoặc sử dụng symnonym,( like: The diagram illustrates the lengthy process of how plastics recylce/ the recycling plastice proceeding.... ).It is clear (from the diagram) that there are six main stages involved in  the reproduction of plastics, beginning with selling plastic products and ending with delivering finished products to shops.(or all of which are clearly explained in the given diagram)

The process begins with (lặp từ) ( To start with), people purchase things like bottles and something (có thể paraphrase lại như sau: Bottles are bought and used) is contained in bags and rubbish. After that, while bags and rubbish are thrown away and brought to landfill,while bottles are collected for recycling purposes.

In the next stage of the process, bottles that are collected are delivered (shortly => bottles are collected and delivered) to a place called sorting house. The process continues with those (And then At some point after this/ from then on, they) bottles are transported by a truck to a factory. Following this, at this place, the recycling process of plastic happens and in this process, the factory emits carbon dioxide into the air. The final stage of the process is that the finished products manufactured from the factory are delivered to shops to sell.

 

[Bạn chưa có Overview]

Bạn bị mắc lỗi là diễn đạt ý word by words, hơi dài dòng. Mình recommend bạn nên tham khảo cách viết mẫu của Simon, có thể giúp bạn viết ngắn gọc, súc tích hơn. Cải thiện vocab hơn.

Khi mô tả quy tình tránh lặp đi lặp đi lặp lại các từ trọng tâm đã xuất hiện trong đề bài ( bạn có thể sdu symnonyms  hoặc paraphrase lại).
 

Goodluck!

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...