ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

The given pie charts illustrate the proportion of Oscar winners for seven types of films in 2003 and 2008.

A first glance it is clear that the proportion of films changed for all genres. Besides, the percentage of Thrillers accounted highest percentage while the opposite was seen in comedy in this period.

In detail, the proportion of Thrillers that won Oscar dropped from about half in 2003 to nearly a third in 2008. This figure for horror films halved in this period from approximately 20% to 10% .

On other hand, action, science fiction, romance and documentary all rose their share of Oscar between 2003 and 2008. The action film is the genre that got a second position of the number of Oscar winners. The  period from 2003 to 2008 witnessed the share of Oscar winners by action films increased remarkable from approximately 16% to a quarter. All science fiction, romance and documentary had a slightly increase, about 5% each. Interestingly, the proportion for comedy films which won Oscar stayed the same in this period, only small minority, 5% for this.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The given pie charts illustrate the proportion of Oscar winners for seven types of films in 2003 and 2008.

A first glance   Overall, it is clear(missing word) that the proportion of films changed for all genres. Besides, the percentage of Thrillers accounted (missing word) highest percentage while the opposite was seen in comedy in this period(??).

In detail, the proportion of Thrillers that won Oscar dropped(??) from about half in 2003 to nearly a third in 2008 (numerals, not numbers in words). This figure for horror films halved in this period from approximately 20% to 10% .

On other hand, action, science fiction, romance and documentary all rose their share of Oscar between 2003 and 2008. The action film is the genre that got a second position of the number of Oscar winners. The  period from 2003 to 2008 witnessed the share of Oscar winners by action films  significantly increased  increased remarkable from approximately 16% to a quarter. All science fiction, romance and documentary had a slightly increase, about   at 5% each(??). Interestingly, the proportion for comedy films which won Oscar stayed  remained the same in this period, only small minority, 5% for this.

I hope it is good!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...