ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.2k thành viên

I'm in my frist year on university HCMcity of stransport and my majors Economica of Marine. So in the Furture, i want to be a employee certificates wich has been my dream since i study high school.
I chose this profession because i love numbers, math, writing materials and work environments in the air- conditioned office.
I think for a married woman the office staff is very suitable for the care of family and children. A employee certificate requires me to have a rich vocabulary, communication skills English good. It require me to be thorough, careful, and accurcate. To get that result, i am trying to cultivate specialized knowledge, practical knowledge, especially investment in English.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

I'm now in my FIRST year IN  a university of transport in HCM city and my majors is Economica of Marine. In the Furture, i want to be a employee certificates which has been my dream since i studied at high school.
I chose this profession because i love numbers, math, writing materials and working environments in a air- conditioned office.
I think that marrying a woman in the office staff is very suitable for the care of my family and children. A employee certificate requires me to have a rich vocabulary and a good English communication skills. It requires me to be thorough, careful, and accurcate. To reach my goal, i am now trying to cultivate specialized knowledge, practical knowledge, especially investment in English.|
P.s : No pain No gain, Try hard boy !

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (23 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 13 Tháng 10, 2018 trong Other bởi doanbui99 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 5, 2018 trong Other bởi Kem Xù (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 3, 2016 trong Other bởi Nguyen Ngoc Thang (5 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 1, 2016 trong Other bởi Dan Pham (4 điểm)
1 góp ý
...