ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Đây là bài line graph của mình. Nhờ các bạn xem hộ mình và giúp mình những lỗi cần sửa nhé. Và nếu các bạn có thể chấm điểm bài này của mình thì mình biết ơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn.

 

image

 

Essay topics: The line graph shows the income of four cafes in New York over last year.

 

The line graph indicates the revenue of four cafes in New York over the previous year, namely the tea room, internet express, wi-fi cafe, cafe cool.

 

Overall, there is a considerable fluctuation in income of both cafes over the period shown. However, the tea room witnessed a downward trend while the other three experienced the gradual growth in revenue.

 

It can be seen that the tea room’s revenue reached the highest at about $160.000 of four cafes in January. In the winter months, that figure dropped rapidly in vicinity of $50.000 in last month of the year.

 

By constract, the income of the other three received a climb by vary degrees. In the January-November period, the revenue of cafe cool not only stably went up but also achieved the highest in most months in comparison with that of cafe cool and wi-fi cafe. Nevertheless, the last of year, the income of wi-fi cafe rocketed to a peak of approximately $190.000, followed up were internet express and cafe cool at about $130.000 and $120.000

 

 

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...