ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65k thành viên

As a language, English is getting more and more important in recent years, so it begs the question of how to learn English effectively. From my point of view, studying in an English-speaking country is a very beneficial  option, although not the only way.
   Firstly,  Learning English in countries such as America, England,….  is a lot more well-rounded because you can easily practice all of the major skills. For example, you can practice listening and speaking  by just talk to the people around you. You can also practice listening by watching news, TV show,… Secondly, It’s much easier to learn English if everybody around you talk to you in English. They would correct you if you say something grammatically wrong, you can adjust to their accent, too. You will have a constant development.
  However, it’s not the only way. There are thousands of approaches to English. For instance, you can acquire a wider vocabulary range by reading books. By listening to online English shows, you can improve your listening skill. There are a lot of programs which can be used to improve your speaking ability.  Besides,  not everybody have a chance to study abroad.
  In conclusion, although studying English in an English-speaking country is the best approach, other methods also need to be taken into consideration
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (19 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu
As a language, English is getting more and more important in recent years, so it begs the question of how to learn English effectively. From my point of view, studying in an English-speaking country is a very beneficial  option, although not the only way.
   Firstly,  Learning English in countries such as America, England ( trong văn viết không nên ... mak nên viết là America and England ) is a lot more well-rounded because you can easily practice all of the major skills. For example, you can practice listening and speaking  by just talk ( talking ) to the people around you. You can also practice listening by watching news, TV show,… Secondly, It’s much easier to learn English if everybody around you talk to you in English. They would correct you if you say something grammatically wrong, you can adjust to their accent, too. You will have a constant development.
  However, it’s not the only way( to llearn/ study English ). There are thousands of (  approaches to English. For instance, you can acquire a wider vocabulary range by reading books. By listening to online English shows, you can improve your listening skill. There are a lot of programs which can be used to improve your speaking ability.  Besides,  not everybody have a chance to study abroad.
  In conclusion, although studying English in an English-speaking country is the best ( way to ) approach, other methods also need to be taken into consideration
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (26 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...