ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

Nowadays, English has become an international language. Thus, it is crucial for everyone to learn English and i believe the statement that studying English in an English-speaking country is the best but not the only way to learn English due to some following reasons.

To start with, that is a wonderful chance for us to expose to native speakers regualarly. When we live in a country that uses English as its official language, we are in with a chance of practicing English every day. At such a wonderful environment where all the people speak English, it is easily for us to improve our English skills. The speaking skills will be the one that can be developed very fast and our knowledge of grammar structures and the amount of vocabulary will increase quickly. For certain, after just a few months, that person will able to have a vast knowledge of English that hardly any other people can have.

On the other hand, Studying in an English-speaking country is not the only way. There are a variety of ways to acquire your English in your own country, which is  a country that uses English as a primary language. The English learners can learn English through some channels on television. In addition, internet is also a very positive way to enhance your English knowledge. There are a large number of websites on the internet that you can confide in to make progresses. Last but not least, getting involved in some online teaching on the Internet is not a bad way at all. However, choosing good websites to take part in is much more important. Otherwise, it will be a waste of money and time-consuming

In conclusion, Studying in an English-speaking country is such a good way. Notwithstanding,  in order to boost your English, there are still many other effective ways.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (25 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, English has become an international language/ English is one of the most popular language in the world

To start with, that is a wonderful chance for us to expose to native speakers regualarly  regularly.....The speaking skills will be the one that/ which can be developed very fast and our knowledge of grammar structures and the amount of vocabulary will increase quickly. For certain, after just a few months, that person will / is able to have a vast knowledge of English that hardly any other people/ someone can have it after just a few months.

Phần body II, bạn nên đưa các ví dụ như học ở trường hay trung tâm. Và gọp việc học trên TVs và Internet thành 1 câu và đưa lời giải thích ) 

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (18 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...