ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41.3k thành viên

  

Given information in the line graph, illustrating the changes in data regarding energy in America from 2008 assessments since 1980 with envisaged projections until 2030.

It is evident that the U.S Energy Consuming in petrol and oil enjoyed a predominant sort while the consumption of Coal and Natural Gas stayed roughly the same in the recorded period. In addition to this, the expenditure of Nuclear, Solar/ Wind and Hydropower energy remained insignificantly constant.

Starting at 35 quadrillion units in 1980, the spanding of energy in Petrol is evaluated to reach a peak of 48 quadrillion units in 2030. The consumption in Coal and Natural gas, meanwhile fluctuated at somewhere between 16 and 24 quadrillion units prior to 2015, before Coal growing noticeably to 29 quadrillion units while Natural Gas remained considerably constant in the prediction until 2030.

Last but not least, the consuming in Nuclear, Solar/Wind and Hydropower energy occasionally fluctuated during the 50-year period from 1980 to 2030. Increasing from approximately 4 to 6 quadrillion units as predicted in the proportion of Nuclear energy. This was followed by the consuming in Solar/Wind energy from 4 to 5 quadrillion units between 1980 and 2030 while Hydropower energy spanding remained considerable steady in the mentioned period.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Given the information in the line graph, illustrating the changes in data regarding energy in America from 2008 assessments since 1980 with envisaged projections until 2030. 
 
It is evident that the U.S Energy Consuming in petrol and oil enjoyed a predominant sort while the consumption of Coal and Natural Gas stayed roughly the same in the recorded period. In addition to this, the expenditure of Nuclear, Solar/ Wind and Hydropower energy remained insignificantly constant. 
 
Starting at 35 quadrillion units in 1980, the spending of energy in Petrol is evaluated to reach a peak of 48 quadrillion units in 2030. The consumption in Coal and Natural gas, meanwhile fluctuated at somewhere between 16 and 24 quadrillion units prior to 2015, before Coal growing noticeably to 29 quadrillion units while Natural Gas remained considerably constant in the prediction until 2030. 
 
Last but not least, the consuming in Nuclear, Solar/Wind and Hydropower energy occasionally fluctuated during the 50-year period from 1980 to 2030. Increasing from approximately 4 to 6 quadrillion units as predicted in the proportion of Nuclear energy. This was followed by the consuming in Solar/Wind energy from 4 to 5 quadrillion units between 1980 and 2030 while Hydropower energy spending remained considerable steady in the mentioned period.
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)

dạ em nên sửa gì ở bài này ạ ?


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...