ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.1k thành viên

GENERAL WRITING

TASK 1: You have a full time job and are also doing a part-time evening course. You now find that you cannot continue the course.

Write a letter to the course tutor. In your letter

-         Describe the situation

-         Explain why you cannot continue at this time

-         Say what exaction you would like to take

150 words.

 

-----

 

Dear Peter,

I am Jerry, a student in your evening Psychology class at Kellog Social Science School. I am writing to let you know my current situation which affects my commitment to this course.

Besides attending Kellog School, I am also having a full-time job as a Marketer in a multi-national corporation. Recently my job requires me to travel across the countries in the region. The travelling is so frequent that I barely stay in New York city, and therefore have been unable to attend your class for the past few weeks. In order not to affect other class members, I have decided to withdraw from the course.

I enjoyed your class so much and I would like to continue studying Psychology in another class conducted by you. I have checked the schedule and the earliest next class will be commenced in this September. By then I would have settled my work travelling already, and would be able to concentrate more on the class. Therefore, I sincerely hope you can register a slot for me in that class.

Thank you very much,

Yours Sincerely,

Jerry.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (11 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Ổn đấy ạ! Kĩ năng viết của bạn z là được rồi. Nếu mình được như bạn thì được biết mấy. Mình hi vọng mình cũng sẽ giỏi lên như vậy.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (9 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...