ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.2k thành viên

There are many ways to learn such as studying at schools, on TV, on the Internet, studying from others,... Each way has its own advantages and disadvantages but in my opinion, learning at traditional school is better because at schools, you will have an good studying environment and opportunity to communicate and exchange to everyone.
 
     Firstly, when studying at schools, you will have an directed communication environment to everybody. You can meet and exchange everything fast and effectively with your teachers and friends. Interaction with others will increase your experiences and skills. When you study at home, you have no chance to interchange ideas with others and you will become passive.
 
     On the other hand, at traditional schools, there are a lot of knowledge for you. Teachers play an important part in students' studying. They always orientate truly for their students. Beside the knowledge in the books, teachers also provide students one in the society, the life skills and morality to become the good citizens. So we can't deny the importance of the teachers as well as of the school.
 
    To conclude, modern society will provide us more choices to study. However, we must always appreciate the role of the teachers and the schools in students' studying.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (12 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo ý kiến của mình:

- ko nên dùng dấu "..." trong bài IELTS

- nếu bạn dùng ON THE OTHER HAND thì đoạn Body 1 nên thóng nhất dùng ON THE ONE HAND ^^

- Số lượng câu trong đoạn nên tăng thêm chút tầm 5-6 câu hợp lí hơn đó ^^ trong 1 đoạn có tầm 2 idea chính support cho topic thì tốt hơn đó ^^

- ko viết tắt "can"t "
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)
thank you ^^

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...