ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,179 thành viên

The fake book!

Book, which give everyone many feelings, isn't respectfully. Because in today's market, there are many fake books that not true to the original. And it very cheap, so many people want to buy it. The people has made many fake books were copyright infringement of the original, they are punished very money. In addition, if you buy a mimicry books, you'll upset about it. Because it's many mistakes about spelling, grammar and punctuation . I think the content of the fake books aren't consistent with the people reading this. Furthermore, the fake books do harm to substances and spirit of everyone. The material of the fake books aren't as good as the original. In conclusion, we have a smarter for buying books. Check the books carefully and buying it where prestige.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 23 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi anthoong (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

–1 phiếu

Book, which give everyone many feelings, isn't respectful ly. Because in today's market, there are many fake books that not true to the original. And it very cheap, so many people want to buy it. The people has made many fake books were copyright infringement of the original, they are punished very money. In addition, if you buy a mimicry books, you'll upset about it. Because it's many mistakes about spelling, grammar and punctuation . I think the content of the fake books aren't consistent with the people reading this. Furthermore, the fake books do harm to substances and spirit of everyone. The material of the fake books aren't as good as the original. In conclusion, we have a smarter for buying books. Check the books carefully and buying it where prestige.

Grammar mistakes

Collocation

Word choice

http://chuawritingmienphi.com/index.php/7183/including-newspapers-influence-shaping-peoples-extent-disagree-statement-reasons

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 25 Tháng 12, 2017 bởi caoyennhi (1 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...