ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

20.6k thành viên

i like eating pancakes veru much, so my mum guided me how to cook pancakes. when i cook pancake i need some eggs, sugar, flour and one cup of milk. First, beat the eggs together with sugar, flour and milk. Next, heat the oil over medium heat in frying pan. Then, pour about 1/4 cup into pan and in the time. after that, cook until godlen. after that, serve with some vegetabes and ra​berry

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Bạn nên check lại cách viết chính tả nha! Hình như viết nhanh quá ẩu mấy từ cơ bản như very. Trong thi IELTS bạn nên hạn chế xài First bạn có thể xem video sau để khắc phục https://www.youtube.com/watch?v=LAw3OEOZIMY Và cái kết thì bạn nên nói qua các bước đó bạn đã làm được hay chưa, ngon hay dở! Chúc bạn thành công!!!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (1 điểm)
0 phiếu

i like eating pancakes very much, so my mother teaching me how to cook pancakes. when i cook pancake i need some eggs, sugar, flour and one cup of milk. Firstly, beat the eggs together with sugar, flour and milk. Next, heat the oil over medium heat in frying pan. Then, pour about 1/4 cup into the pan and cook until This mixture looks like yellow. after that, serve with some vegetables and strawberries

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (9 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 10 trong Other bởi hanbee (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 8 trong Other bởi thảo orange (18 điểm)
...