ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.2k thành viên

In the age of globalization,it is important to maintain cultural identity.Firstly,we should preserve native language.Language is a vital part of culture.It enables people to communicate to family and community members.Languge helps us develop intellectual abilities and shape cultural identity.Secondly, we should wear traditonal clothes because it not only reflects climatic conditions but also represents national identities.moreover,we should celebrate traditional holidays.it brings people together.last but not least, eating traditional food is a good way for us to preserve our cultural identity.That people eat traditional food helps to strengthen cultural ties.therefore,we should keep our own cultural identity and flexibly adjust to the different culture.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In the age of globalization,it is important to maintain cultural identity.Firstly,we should preserve native language.Language is a vital part of culture.It enables people to communicate to family and community members.Languge helps us develop intellectual abilities and shape cultural identity.Secondly, we should wear traditonal clothes because it not only reflects climatic conditions but also represents national identities. Moreover, we should celebrate / Celebrating traditional holidays is a good idea to protect the beauty of tradional culture and brings people together. Furthermore, it will be an effective way for advertising cultural identity to others .Last but not least, eating traditional food not only is a good way for us to preserve our cultural identity but also helps to strengthen cultural ties. Therefore,we should keep our own cultural identity and flexibly adjust to the different culture.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (92 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...