ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,175 thành viên

bt-maintain cultural identity

In the age of globalization,it is important to maintain cultural identity.Firstly,we should preserve native language.Language is a vital part of culture.It enables people to communicate to family and community members.Languge helps us develop intellectual abilities and shape cultural identity.Secondly, we should wear traditonal clothes because it not only reflects climatic conditions but also represents national identities.moreover,we should celebrate traditional holidays.it brings people together.last but not least, eating traditional food is a good way for us to preserve our cultural identity.That people eat traditional food helps to strengthen cultural ties.therefore,we should keep our own cultural identity and flexibly adjust to the different culture.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 19 Tháng 12, 2017 trong Other bởi Diep Anh (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In the age of globalization,it is important to maintain cultural identity.Firstly,we should preserve native language.Language is a vital part of culture.It enables people to communicate to family and community members.Languge helps us develop intellectual abilities and shape cultural identity.Secondly, we should wear traditonal clothes because it not only reflects climatic conditions but also represents national identities. Moreover, we should celebrate / Celebrating traditional holidays is a good idea to protect the beauty of tradional culture and brings people together. Furthermore, it will be an effective way for advertising cultural identity to others .Last but not least, eating traditional food not only is a good way for us to preserve our cultural identity but also helps to strengthen cultural ties. Therefore,we should keep our own cultural identity and flexibly adjust to the different culture.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 4 Tháng 1 bởi Trịnh Công Bắc (90 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...