ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

52.1k thành viên

We all know that each part of life has a way of dressing up. Example, in Vietnam, when we go to the any funeral, we must wear black or dark color. And when we go to the any wedding, we should wear bright colors. In the USA also.

 

1.    In the informal place. We should wear normal clothes. such as: jeans, shirt, skirt, blazer, ect. We shouldn’t wear grave clothes. Such as: jacket, pants, uniform.

2.    But, in the formal place. It is mistake. We must wear contradictory with anything before.

3.    In the history place, it is good to wear as in formal place. You shouldn’t wear sexy, revealing, ect. Such as: bikini, shorts, skirt, ect. It is really offensive. That is horrific.

4.    But, in the beach, this is contradictory. It's silly when you get dressed to go meeting to go to the beach. You should wear comfortable clothes. Bikini, short, skirt, ect. Anything help you comfortable and relaxing. The girls on the USA’s beach are really seductive.

5.    Finally, when you go to the special occations, you should wear fit with it.

 

 

Anywhere, we should know something. You can avoid silly thing.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất

We all know that each event or occasion has a clear rule about dressing. Example, in Vietnam, when we go to  any funerals, we must wear black or dark  clothes. When we go to the  weddings, we should wear bright  ones.  And American also has their own rule.

1.In the informal place, we should wear normal clothes such as: jeans, shirt, skirt, blazer, etc. We shouldn’t wear grave clothes such as jacket, pants, uniform...

2. However, in the formal place, it is a mistake. We must wear clothes that are contradictory with anything before.

3.In the history place, it is good to wear as in formal place. You shouldn’t wear sexy, revealing, etc. Such as: bikini, shorts, skirt, etc. It is really offensive. That is horrific.
 

4. Nevertheless, in the beach, this is contradictory. It's silly when you get dressed clothes which are dressed to go the meeting  there. You should wear comfortable clothes. Bikini, short, skirt, etc. Anything helps you comfortable and relaxing. The girls on the USA’s beach are really seductive.
 

5.Finally, when you go to the special occasions, you should wear suitably with it.

Anywhere, we should know something. You can avoid silly thing.

Đa số mk chỉ chữa ngữ pháp còn nd mk thấy hơi sơ sài. Bn k nên chỉ lấy nguyên vd mà có thể gt thêm tsao lại mặc nv hay mặc nv có ý nghĩa gì. Mỗi phần nên có tối thiểu là 3-4 câu

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
mk đang học top notch 1 nên còn non lắm cảm ơn bạn đã chữa lỗi cho mình
mk cx mới học nên chỉ chữa đk vậy thôi...^^

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 9, 2016 trong Other bởi Alwaysgd (0 điểm)
...