ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

The best way to solve the world’s environmental problem is to increase the price of fuel. Do you agree or disagree?

Today, environmental issues are increasingly being considered. Some people claim that raising the cost of fuel is the best way to solve the world’s environmental problem. Personally, I totally disagree with this idea.

On the one hand, there are several drawbacks of raising fuel prices. Firstly, adversely affecting on the economy is the most considerable consequence that we have to suffer. The high fuel price is associated with reducing consumption. It may leads to a reduction in the income of the mining industry. As a result, the government will be decrease budget investing in other field. Secondly, this solution may increase economic burden. The poor may do not affordable. Take my father as an example. He told me that he can’t use his motorbike if the cost of fuel is more expensive. After a long time, it may grow the gap between the rich and the poor.

On the other hand, I believe that there are more effective solutions to solve this issue. The first one I have to mention is raising awareness of citizen. It is can’t deniable that environmental problem is not only cause by the use of fuel. We can make a better environment by many ways such as using recyclable and not littering. Additional, public transport may consider as a solution to solve environmental problem. Compared with private vehicles, it is more economical. Nowadays, more students use public transport simple because it is cheap as well as environmentally friendly.

In conclusion, it seems to me that raising fuel price have several drawbacks and it is not the best way to solve environmental problem.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Today, environmental issues are increasingly being considered. Some people claim that raising the cost of fuel is the best way to solve the world’s environmental problem. Personally, I totally disagree with this idea.

On the one hand, there are several drawbacks of raising fuel prices. Firstly, adversely affecting on the economy is the most considerable consequence that we have to suffer. The high fuel price is associated with reducing consumption. It may leads (lead) to a reduction in the income of the mining industry. As a result, the government will decrease investing the national budget in other field ( other fields). Secondly, this solution may increase economic ( the economic )burden. The poor may do not affordable. Take my father as an example. ( Gì đây ? Writing là văn viết nên hạn chế dùng văn nói ) He told me that he can’t ( trừ điểm nặng ) use his motorbike if the cost of fuel is more expensive. After a long time, it may grow the gap between the rich and the poor.


On the other hand, I believe that there are more effective solutions to solve this issue. The first one I have to mention is raising awareness of citizen. It is can’t  ( writting không viết tắt - able to ) deniable ( đâu ra tính từ ở đây - deny)that environmental problem is not only cause by the use of fuel. We can make a better environment in many ways such as using recyclable and not littering. Additional, public transport may consider as a solution to solve an environmental problem. Compared with private vehicles, it is more economical. Nowadays, more students use public transport simple ( simply )because it is cheap as well as environmentally friendly.

In conclusion, it seems to me that raising fuel price have several drawbacks and it is not the best way to solve environmental problem.

* Dạng bài Agree or Disagree: Bạn nên tập trung vào một nhận định Agree hoặc là Disagree, bài sẽ không bị loãng và giám khảo sẽ hiểu được ý bạn muốn trình bày rõ hơn. Bài này không yêu cầu nêu Solution, nên bạn dành cả graph 2 để nói về solution -> không ổn.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...