ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

50.7k thành viên

image

 

The diagrams illustrate the process of the development of the salmon during its life cycle.

It is clear that there are 3 distinct stages in the process. It begins with salmon eggs and then their journey to the sea. Finally, the life cycle ends with mature salmons.

In the first stage of the process, the female salmons move slowly to the upper river to lays their eggs under the range of reeds and small rocks. After five to six months the fish eggs hatch. Then the little fry which is 3-8 cm long appears and start their journey to the lower river. Over the period of 4 years, the fry is bigger and becomes the young salmons or the molt. In the space of five years , they continue to grow in size while flowing  into the open sea and reach full maturity. When it becomes a mature salmon, its tail and body are fully developed. The cycle will then continue again.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình mới học, cũng không biết nhiều nên có gì chưa chuẩn xác mong bạn thông cảm.

Theo mình bạn nên paraphrase một số từ có trong picture. 

lower river- downstream of the river.

open sea- oceans.

Mình nghĩ là không dùng "little fry" vì :"fry" đã có nghĩa là cá con rồi.

Ban sai chính tả "molt"-"smolt"

Câu " In the space of five years, they continue to grow in size while flowing into the open sea and reach full maturity." bạn diễn tả khó hiểu quá. Theo mình là stage 2 là fry lớn thành smolt rồi bơi ra biển. Stage 3 là smolt sống ngoài biển đến khi trở thành salmon 5 năm sau. Theo câu của bạn thì mình hiểu  là con smolt mất 5 năm để bơi từ river ra open sea và đạt kích cỡ trưởng thành lúc này 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
...