ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,919 thành viên

topic: leisure activities

I live in the countryside, and I like here, Because, it is peaceful, people are friendly and hard. In the afternoon every saturday, we often going fly a kite or held parent herding a buffallo. In country, have many paddy fiel vast. Ilike riding a horse go around paddy field to wind.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 2 Tháng 12 trong Trend (line) bởi truyentopic (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
I live in the countryside, and I like here, Because, it is peaceful, people are friendly and hard. In the afternoon every saturday, we often going->go fly a kite or held->help parent->parents herding a buffallo. In country->the countryside, it have many paddy fiel-> field vast. I like riding a horse go around paddy field to wind.
=> Bạn cần bổ sung thêm ý để hay hơn

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 2 Tháng 12 bởi Chi Joyce (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...