ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

The bar chart compares the cost of housing in five urban areas from 1989 to 2002.

As can be seen from the chart, Madrid was the only city which saw a stable increase in the prices of homes over the period provided. In addition, the cost of homes in London was the highest by 2002.

Firstly, from 1989 to 1995, there was a rise in the cost of homes located in Madrid and Frankfurt, climbing by around 2% and 3%, respectively. However, the figures for New York, Tokyo, and London followed the different pattern, falling by 5%, 7% and 7% respectively.

Secondly, from 1989 to 2002, Tokyo was the only city which saw a decline in the prices of homes, going down by 5%. Nevertheless, the figure for Tokyo had an upward trend between 1990 and 2002, rising by 2%. Besides, New York, Madrid, Frankfurt, and London experienced an acceleration in the house prices over 13-year period, jumping by 5%, 4%, 2% and 12%, respectively.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (48 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart compares the cost of house in five urban areas from 1989 to 2002.

As we can see be seen ( lỗi diễn đạt) from the chart, Madrid was only the only  (ngữ pháp )city which saw a stable increase in the price of home prices of homes over the period provided. In addition, the cost of home homes in London was the highest by 2002.

Firstly, from 1989 to 1995, there was a rise in the cost of home homes located (Lỗi ngữ pháp) in Madrid and Frankfurt, climbing by around 2% and 3%, respectively. By contrast  However, the figures for New York, Tokyo, and London followed the different pattern, falling by 5%, 7% and 7% (lỗi về diễn đạt, chỉ có 1 mô hình là giá đi xuống) respectively.

Secondly, from 1989 to 2002, Tokyo was the only city which saw a decline in the price of home (Không chia số nhiều) prices of homes, the price or it went down going down by 5%. (thì quá khứ) .Nevertheless, the figure for Tokyo had an upward trend between 1990 and 2002, rose(lỗi ngữ pháp) rising by 2%. Besides, New York, Madrid, Frankfurt, and London experienced an acceleration in the house prices over 13-year period, jumped( lỗi ngữ pháp) jumping by 5%, 4%, 2% and 12%, respectively.

1 thì sử dụng trong task1 là quá khứ đơn ( lưu ý chia động từ)

2 Phần thân bài bạn chưa miêu tả nỗi bất các thống số như giá nhà tăng cao nhất, thấp nhất vv

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (296 điểm)
Miêu tả sự thay đổi trực tiếp là sao hả bạn? Bạn cho mình ví dụ được không? Mình chưa hiểu rõ ý bạn lắm :( Trường hợp nào dùng S+V, V-ing được?

The percentage of Internet users gaining access from their houses rose to approximately 55% in 2004, after a
decline of about 8% in 2000. On the other hand, the figures for access at work and college decreased to exactly
10% and around 18%, respectively, over the period. Users accessing the Internet at the library increased about
5% from 1998 to 2000 and then dipped slightly in 2002, where it remained steady throughout 2004.

bạn tham khảo đoạn này nhé!
ok cảm ơn bạn :D

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...