ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

I went on a picnic to (Ha Long) in last summer holiday with my classmates. 
Ha Long is about 150 km from Hanoi capital, a well known town in QuangNinh province in Vietnam. The beach at Halong is beautiful, and there is an iron mine near by. 

We arrived at that place in the morning. After getting out of the bus, we separated into different groups and looked for shady places to spend the day. 

Soon, most of us went swimming. While in the water, we were playing a few interesting games. Those who were on the beach were playing other games. Some of them even sang songs and danced. There were still others who were interested in nothing, except picking shells. 

In short, everyone enjoyed the trip. In the evening, we returned home in our bus, thinking of the fun we had had at that place. I enjoyed the trip so much.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (27 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Well, I went on a picnic to (Ha Long) in last summer holiday with my classmates.  
Ha Long is about 150 km from Hanoi capital(it 's a 2 -hour-ride from hanoi capital by bus).Ha Long is a well known town in QuangNinh province in Vietnam. The beach at Halong is beautiful, and there is an iron mine near by.It acquired many reputation for its stunning beaches and iron mine nearby. 

We arrived at that place in the morning. After getting out of the bus, we separated into different groups and looked for shady places to spend the day.  

Soon, most of us went swimming. (Most of us went for a swim)While in the water, we were playing a few interesting watering games. Those who were on the beach were playing other games. Some of them even sang songs and danced. There were still others who were interested in nothing, except picking shells.  

In short, everyone enjoyed the trip. In the evening, we returned home in our by bus, thinking of the fun we had had at that place. I enjoyed the trip so much.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11, 2016 trong Other bởi Quân Phạm (0 điểm)
0 Góp ý
3 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 1 trong Other bởi hoangdung210296 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12, 2018 trong Other bởi huyenhan2468 (0 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 10, 2018 trong Other bởi ashleynguyen (0 điểm)
...