ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

 
The illustrations show the changes in the global population from 1800 to 2100 and compare the distribution of this population between developed and developing countries for the period 2015 to 2040.
 
Overall, the graph forecasts that the global population will go up until 2045. The chart indicates that all of the world population growth between now and 2040 is attributed to developing countries. The growth rate in the developed countries is expected to be close to zero.
 
According to the first graph, in the beginning of the 19th century, the global population stood at just 1000 million. Over the period between 1800 and 1950, there was a slight rise in the world population, while the following 67 years saw a boom, reaching 7000 million. This upward trend is expected to continue till 2045 when the population will reach a peak of over 8000 million. However, the figure is predicted to fall to somewhere in the vicinity of 6000 million by 2100.
 
On the other hand, around 1200 million people inhabited in developed areas in the 2015s  and the projection reveals that this number will remain stable till 2040. By contrast, the population of developing areas will climb gradually from over 2200 million to 4000 million by 2040.
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The illustrations show the changes in the global population from 1800 to 2100 and compare the distribution of this population between developed and developing countries for the period 2015 to 2040.

Overall, the graph forecasts the graphs forecast that the global population will would go up until 2040 2045. The bar chart indicates that all of the world population growth 2015 between now and 2040 is attributed to from developing countries. The growth rate in the developed countries was is expected to be close to zero.

According to the first graph, in the beginning of the 19th century, the global population stood at just 1000 million. Over the period between 1800 and 1950, there was a slight rise in the world population, while the following 67 years saw a boom, reached reaching 7000 million. This upward trend was is expected to continue till 2045 when the population will reach a peak of over 8000 million. However, the figure was is predicted to fall to somewhere in the vicinity of 6000 million by 2100.

On the other hand, around 1200 million people inhabited in developed areas in the 2015s. the project predictedand the projection reveals that this the number will would remain stable till 2040. By contrast, the population of developing areas would increase will climb gradually from over 2200 million to 4000 million by 2040.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (299 điểm)

The illustrations show the changes in the global population from 1800 to 2100 and compare the distribution of this population between developed and developing countries for the period 2015 to 2040.

Overall, the graph forecasts the graphs forecast t(just the first graph) that the global population will would go up until 2040 2045.(please check the first graph again) The bar chart indicates that all of the world population growth 2015 between now and 2040 is attributed  to from (please check grammar again) developing countries. The growth rate in the developed countries was is expected (I am writing about the future) to be close to zero.

According to the first graph, in the beginning of the 19th century, the global population stood at just 1000 million. Over the period between 1800 and 1950, there was a slight rise in the world population, while the following 67 years saw a boom, reached reaching 7000 million. This upward trend was is 

( I am writing about the future) expected to continue till 2045 when the population will reach a peak of over 8000 million. However, the figure was is(why?) predicted to fall to somewhere in the vicinity of 6000 million by 2100.

On the other hand, around 1200 million people inhabited in developed areas in the 2015s. the project predictedand the projection reveals(why is it wrong?) that this the number will would remain stable till 2040. By contrast, the population of developing areas would increase will climb gradually from over 2200 million to 4000 million by 2040.

Chào bạn, các đoạn bạn thắc mắc nhé:

the graph forecasts just the first graph  Graph chỉ biểu đồ chung, đề bài thì có 2 biểu đồ nên bạn diễn đạt như trên sẽ được xem như là sai ngữ pháp, sau bạn dùng lại first graph tại vì đề củng không phân biệt biểu đồ thứ nhất và thứ hai => bạn có thể ghi rõ ra the line graph

040 2045g Số liệu trong biểu đồ mang tính ước lượng mình prefer số 2040 thể hiện rõ nhât 2 biểu đồ bạn không sai đâu nhé :))

the developed countries was is expected (I am writing about the future), the figure was is(why?) predicted đoạn này đồng ý là nội dung ở tương lại, tuy nhiên là kết quả dự đoán từ biểu đồ mà biểu đồ này thì đã được làm xong trước khi bạn viết đoạn văn miêu tả =>  dùng thì quá khứ 

4 the project predictedand the projection reveals(why is it wrong?) Đoạn này sai từ vựng bạn có thể check nghĩa và cách dùng từng từ ở từ điển oxford 

Mình không đồng ý với ý kiến thứ 3 bạn nhé. Đây là 1 bài mẫu của thầy Simon và trong bài thầy dùng là is expected to:

The graph below shows the average number of UK commuters travelling each day by car, bus or train between 1970 and 2030.

The line graph compares figures for daily travel by workers in the UK using three different forms of transport over a period of 60 years.

It is clear that the car is by far the most popular means of transport for UK commuters throughout the period shown. Also, while the numbers of people who use the car and train increase gradually, the number of bus users falls steadily.

In 1970, around 5 million UK commuters traveled by car on a daily basis, while the bus and train were used by about 4 million and 2 million people respectively. In the year 2000, the number of those driving to work rose to 7 million and the number of commuting rail passengers reached 3 million. However, there was a small drop of approximately 0.5 million in the number of bus users.

By 2030, the number of people who commute by car is expected to reach almost 9 million, and the number of train users is also predicted to rise, to nearly 5 million. By contrast, buses are predicted to become a less popular choice, with only 3 million daily users.

Còn ý 4: the projection reveals ý mình là dự đoán thể hiện


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...