ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.3k thành viên


Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language.

Discuss both these views and give your own opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Some people concern that the sole purposes for studying a new language is to have a trip or seek for employment in another country. Others say that these are not the main motives explaining why someone ought to learn a foreign language. From my point of view, I completely agree that there are more than two factors above about the reason of studying a different language.

It is sensible that people learning a language besides the mother tongue is for their own interests. For people who express a strong preference for Korean programmes such as drama films, comedy channels, etc; hence, they possibly have motivation to study Korean language. Not to mention to the situation that in the university, most students need to make scientific researches. And the documents are usually written in English and Spanish, which are the two most popular languages all over the world. Understanding a widely known language will help students read international reference materials.

On the other hand, with people whose goals are travelling, there are some daily activities which need they will need the language of the country that they are visiting. The big problem people might face if they are at a new country is the direction. People easily get lost. In addition to their direction losing, a few people have difficulties in ordering food since the menu of some restaurants do not provide the English name of the food. Consequently, you have to socialize with the local people to ask for help. Regarding to people who want to have a job in a foreign country, the reasonable explanation is about the international working environment. Employees can be paid a decent salary than those who work in a national workplace.  Furthermore, people who wish to pursue a higher education or learn about the outer-space can achieve their dreams by going to America, United Kingdom or other developed nations for instance.

All in all, I wholly think that existing many reasons why people love studying a foreign language.


 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Some people concern that the sole purposes of studying a new language are to have a trip or seek out employment in another country. Others say that these are not the main motives explaining why someone ought to learn a foreign language. From my point of view, I completely agree that there are more than two factors above about the reasons for studying a different language.

It is sensible that people learning a language besides the mother tongue is for their own interests. For people who express a strong preference for Korean programmes such as drama films, comedy channels, etc; hence, they possibly have the motivation to study Korean language. Not to mention the situation that in the university, most students need to make scientific researches. And the documents are usually written in English or Spanish, which are the two most popular languages all over the world. Understanding a widely known language will help students read international reference materials.

On the other hand, with people whose goals are traveling, there are some daily activities which need(Lặp từ, bỏ) they will need the language of the country that they are visiting. The big problem people might face if they are in a new country is the direction because people easily get lost. In addition to their disorientation, a few people have difficulties in ordering food since the menu of some restaurants do not provide the English name of the food. Consequently, you have to socialize with the local people to ask for help. Regarding to(Không cần) people who want to have a job in a foreign country, the reasonable explanation is about the international working environment. Employees can be paid a decent salary than those who work in a national workplace. Furthermore, people who wish to pursue a higher education or learn about the outer-space can achieve their dreams by going to America, United Kingdom or other developed nations for instance.

All in all, I wholly think that existing many reasons why people love studying a foreign language.

Thật ra những ngôn ngữ nhiều người nói nhất thế giới theo thứ tự từ cao đến thấp là Trung Quốc, Tây Ban Nha, tiếng Anh.

Tiếp theo những ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới theo thứ tự từ cao đến thấp là Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha.

Nguồn: https://www.hotcourses.vn/study-abroad-info/latest-news/nhung-ngon-ngu-quyen-luc-nhat-the-gioi-theo-pli-2016/

Nhận xét: Bài làm của bạn khá hay , kết cấu mạch lạc, nên liên hệ về bản thân và mọi người nhiều hơn vì đề IELTS VỐN ĐÃ HẸP.

               Từ ngữ phong phú, cần phát huy, đặc biệt là cần về idioms và phrasal verbs.

Dù sao thì khá hay 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (27 điểm)
sửa nội dung bởi
bạn comment lịch sự vào, có thể phản bác lại nhưng mà không cần đến mức quá lên như vậy đâu
Xin lỗi bạn, mình tìm thấy trên mạng vài bài khá giống nên có hơi bị nhầm lẫn

Mình thật lòng xin lỗi bạn vì bất cứ điều gì mình đã nói.

Nhưng phần đưa ra ví dụ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha thì khá giống.

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...