ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.3k thành viên

It is generally believe that some people are born with certain talent.For instance for sport or music, and other are not.However, it is sometimes claimed that any child can be taught to become a good sport person or musicin.Discuss both these views and give your own opinion.

While some people believe that the talented is born with their individual gift, the others would argue that children can be trained to be  as good as gifted those. In this essay, I will be discussing both views and giving my viewpoint.

With no doubt, the people with their born-talented abilities are determined to some particular directions .Firstly, with their already vocation, they are likely to acknowledge  the subject faster. To be more precise, the gifted children , who specialize in a unique area, are much superior to the normal in their dominant field. For example, we may doubt if all musicians of genius could have become scientists of genius or vice versa because of their different strength . Secondly, it is also common knowledge that people tend to get more interested in their specialization. They should nurture or trigger their gifts into those channels which they have poured their powers successfully.This may help them to obtain a lot of achievements in their career.

On the other hand, I believe that normal people can be successful if they have  enough effort. There is a belief that adversity makes men wise. In other word, people would earn more experience throughout their process of learning and being educated. For example, some companies are prone to choose the experienced applicants than the freshmen who have certificates with flying colors.

In conclusion, it seems evident that people with or without talent have their own distinct advantage

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu
It is generally believed that some people are born with certain talent.For instance for sport or music, and others are not.However, it is sometimes claimed that any child can be taught to become a good sports person or musician.Discuss both these views and give your own opinion.
 
While some people believe that the talent is born with their individual gift, the others would argue that children can be trained to be as good as gifted those. In this essay, I will be discussing both views and be giving my viewpoint.
 
With no doubt, the people with their born-talented abilities are determined to some particular directions. Firstly, with their already vocation, they are likely to acknowledge the subject faster. To be more precise, the gifted children, who specialize in a unique area, are much superior to the normal in their dominant field. For example, we may doubt if all musicians of genius could have become scientists of genius or vice versa because of their different strength. Secondly, it is also common knowledge that people tend to get more interested in their specialization. They should nurture or trigger their gifts into those channels which they have poured their powers successfully.This may help them obtaining a lot of achievements in their career.
 
On the other hand, I believe that normal people can be successful if they have enough effort. There is a belief that adversity makes men wise. In other word, people would earn more experience throughout their process of learning and be educated. For example, some companies are prone to choose the experienced applicants than the freshmen who have certificates with flying colors.
 
In conclusion, it seems evident that people with or without talent have their own distinct advantage.
Bạn làm cũng tạm ổn. Còn sai về lỗi về ngữ pháp, vốn từ về phrasal verbs và idioms còn ít.
Bạn làm viết văn còn thiếu dẫn chứng, nên nói về bản thân và mọi người nhiều hơn vì đề IELTS vốn đã hẹp.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (27 điểm)
0 phiếu
Chào bạn Phương Linh!

Chúng mình rất cảm ơn những bình luận tích cực của bạn trên website chuawritingmienphi trong thời gian vừa qua, sau đây chúng mình xin gửi đến bạn bài chữa cho bài viết này của bạn. Hi vọng sẽ giúp bạn được bạn. Mong rằng trong thời gian tới, bạn sẽ tiếp tục có những góp ý hay cho các bài viết trên website.

Bạn có thể tải  bài viết về máy tại  link sau đây: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ielts.forums/1511877642-It-is-generally-believe-that-some-people-are-born-with-certain-talent.docx

Chúc bạn học tốt!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (141 điểm)
0 phiếu

While some people believe that the talented is born with their individual gift (talented adj sai ngữ pháp) the others would argue that children can be trained to be  as good as gifted those( sai ngữ pháp). In this essay, I will be discussing will discuss(không dù thì này ở task2) both views and give giving my viewpoint.

With no doubt, the people with their born-talented abilities are determined to some particular directions .Firstly, with their already vocation (không hiểu ý của bạn đoạn này) they are likely to acknowledge  the subject faster(so sánh thiểu chủ thế) than normal people. To be more precise, the gifted children , who perform well in certain specialize in a unique (từ dùng không phù hợp) area, are much superior to the normal in their dominant (từ vựng dùng sai, có thể bỏ) field. For example, we may doubt if all musicians of genius could have become scientists of genius or vice versa because of their different strength . Secondly, it is also common point knowledge that people tend to get more interested in their specialization. They should nurture or trigger their gifts into those channels (đoạn này không phù hợp nghĩa với đoạn văn)which they have poured pour themselves toward ahead their powers successfully.This may help them to obtain a lot of achievements in their career.

On the other hand, I believe that normal people can be successful if they have  enough effort. There is a belief that adversity makes men to be wise. In other word, people would earn more experience throughout their process of learning and being educated. For example, some companies are prone to choose the experienced applicants than the freshmen who have certificates with flying colors. ( đoạn này không logic )

In conclusion, it seems evident that people with or without talent have their own distinct advantage advantages. ( đoạn kết bạn phải nói lại quan và nhấn mạnh quan điểm của mình, dẩn chứng từ 2 đoạn phân tích ở thân bài.)

Nhận xét:

Bài viết của bạn thiếu logic.

Các câu không có tình liên kết.

Sai nhiềm điểm ngữ pháp.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (299 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...