ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.2k thành viên

The diagram below shows how the central heating system in the house worksSample 80 # how a central heating system in a house works

The diagram illustrates an overview of domestic house heating system.

As can be seen from the chart, there are 3 main stages to ensure water to the radiators and taps through pipes ,a boiler and a tank.

The process begins with the cold water from both the outside and the water tank in the top roof  being stored by the storage tank .From there, the water  flows down to the boiler ,located on the ground floor. Besides, the boiler, which is fuelled by gas and oil,heats the water as it passes through. Through the pipes , the water is then pumped around the house and   circulated through the radiators ,which have small tubes inside them to help contribute the heat and warm up  each room .  Meanwhile, some water is directed to the taps to provide hot water for the house.

As the water has been through the pipes and radiators, it is returned to the boiler to be reheated and circulated around the house again.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

https://nslide.com/de-thi/ielts-writing-12.ehbczq.html

Bạn lấy từ nguồn này làm sample đúng không?

This diagram provides an overview of a domestic central heating system. It shows how the tank, boiler and pipes ensure a constant flow of hot waterto both the radiators and the taps.

The cold water enters the house and is stored in a water storage tank in the roof. From there ü flows down to the boiler, located on the ground floor of the house.

The boiler, which is fuelled by gas or oil, heats up the water as it passes through it. The hot water is then pumped round the house through a system of pipes and flows into the radiators, located in different rooms. The water circulates through the radiators, which have small tubes inside them to help distribute the heat, and this warms each of the rooms. Some of the water is directed to the taps to provide hot water for the house.

Once the water has been through the pipes and radiators, it is returned to the boiler to be re-heated and circulated round the house again.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (27 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 6, 2018 trong Trend (line) bởi tranphuonglinh (13 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2017 trong Maps bởi tranphuonglinh (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 10, 2017 trong Maps bởi tranphuonglinh (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 Tháng 6, 2017 trong Process bởi quanquanquan (4 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
...