ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

Developments in technology have brought various environmental problems. Some believe that people need to live simpler lives to solve environmental problems. Others, however, believe technology is the way to solve these problems. Discuss both views and give your own opinion.

The improvements in technology may have brought many environmental issues. Although people believed that having simple lives is the only solution, I would argue that technological advances can help to tackle these environmental problems.
On the one hand, environment is necessary thing for this life so people currently need to raise public awaraness of the issue. The first suggestion is that people should walk or use a bike rather than car for short trips. Secondly, individuals try to avoid using plastic because it is hard to recycle and shouldn’t use too much carrier bags. People can use recycled paper to save trees. Thirdly, people can take their old clothes to charity shop. Finally, people also should save energy to protect environment by switching off electricity when they are not in use or go out, so that reduce the exploition of fossil fuel, nuclear power and natural resources. Additionally, public people should join in the annual event called Earth Hour where everyone is asked to turn off their lights for one hour.
On the other hand, I believe the developments of technology can greatly contribute to environmental protection. Firstly, people are able to recycle materials as paper or glass, which reduce the problem of waste disposal. Secondly, people can build plants that utilize solar energy to generat power. In the future, Viet Nam will put waste disposal machine in lake, river or canal….
In conclusion, people must protect environment for one sky have fresh air. While technological advances are more and more modern to help to solve environmental pollution, people also aware protect this life.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất

Mình góp ý tí nhé.

+ Đoạn 1.  "...Although people believed that having simple lives is the only solution, ..." (lỗi tổng quát hóa, dùng từ sai)

-> Although some people believe that having simple lives is an effective solution, ....

Đề nêu rõ chỉ có một nhóm người cho rằng nên sống đơn giản để giải quyết bài toán môi trường (Some believe that people need to live simpler lives to solve environmental problems), chứ không phải tất cả. Vì thế bạn nên viết 'some people believe that...'

+ Đoạn 2. "On the one hand, environment is necessary thing for this life so people currently need to raise public awaraness of the issue. ..." (câu hành văn chưa sáng nghĩa, sai chính tả)

Mình cố gắng sửa lại theo ý của bạn như sau: On the one hand, the is no doubt to claim that the quality of modern life depends crucially on the environment. Therefore, people need to raise public awareness of this issue.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (17 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

thank you so much heart. Can you explain for why i don't use the only?? I think it is not wrong

 

Chào bạn,

Trong câu "...Although people believed that having simple lives is the only solution, ...",  từ only bạn dùng ám chỉ "giải pháp duy nhất" đúng không? Theo mình, bạn không nên viết thế bởi vì đề không khẳng định điều đó.

oh mình đã hiểu ra được. Thank you so much ạyes


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...