ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

The table illustrates data on how many people use organic fuel, in eight different countries,measured in millions, from 2004 to 2030.

Overall, the number of people using fuel from organic sources in these regions increased with the notable exception of China and some Latin America.

It is obviously that India has had the highest number of residents who rely on natural coal with a rise from 740 to 782 millions over this period of time.Between 2004 and 2005,  there was a drop of 33 million people in China. In the next 25-year, this figure is predicted to decline considerably to 394 millions whereas in Indonesia and other Asian countries, these figures have tended to increase gradually year-by-year. The American-nation group which includes North America and Brazil, shared the same growth trend except for the rest of Latin America with its slight fall from 60 to 58 millions at the same period of time.

 

THANK YOU SO MUCH !

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

The table illustrates data on how many people use organic fuel, in eight different countries,measured in millions, from 2004 to 2030.

Overall, the number of people using fuel from organic sources in these regions has increased with the notable exception of China and some Latin America.

It is obviously that India has had the highest number of residents who rely on consume natural coal with a rise from 740 to 782 millions over this period of time.Between 2004 and 2005,  there was a drop of 33 million people in China from 480 million of people in 2004. In the next 25-year, this figure is predicted to decline considerably to 394 millions whereas in Indonesia and other Asian countries, these figures tend to increase gradually year-by-year. The American-nation group which includes North South America and Brazil, shared the same growth trend except for the rest of Latin America with its slight fall from 60 to 58 millions at the same period of time.

Bài của bạn viết mạch lạc, rõ ý tốt

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...