ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

It is agured that modern technology has brought the negative impacts on the way people communicate with each other. However, I think there are some pros and cons of technology nowadays

To begin with, modern technology makes our life easier and more comfortable. First of all, we can send and receive e-mail or messengers faster than we used to do in the past. For example, if we write a letter by hand, it will take a long time of the sender and receiver, Thanks to the Internet, now we can shorten the time. Moreover, technology helps us to keep in touch with friends and relatives in the far distance through many useful applications such as: Fb, Instagram, Skype,.. We also use technology to broaden the horizon. For instance, search for reference has been used to do homework or read online newspaper which help us to know things are happened around the world

On the other hand, it may bring a numerous of disadvantages. Firstly, technology changes the way people communicate. For example, instead of talking together when hang out, the using their phone to surf the Internet, take a picture. Futhermore, their life will be depend too much on the smartphone, as a result, a variety of ghost companies are set up to fool others. Deceived people will lose a large sum of money. Terribly, they may be thrreatened with their safety

To conclude, modern technology plays an important role on our daily life. I believe technology both has negavtives and positives effects on the social communicating
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

0It is agured that modern technology has brought (-> không đi với động từ bring, dùng has thôithe negative impacts on the way people communicate with each other. However, I think there are some pros and cons of technology nowadays


To begin with, modern technology makes our life easier and more comfortable.(-> thay câu phát biểu là: there are many benefits of modern technology). First of all, we can send and receive e-mail or messengers faster than we used to do in the past. For example, if we write a letter by hand, it will take a long time of the sender and receiver, Thanks (loi comma)to the Internet, now we can shorten the time(có thể thay bằng the wait time has been shortened dramatically). Moreover, technology helps us to keep in touch with friends and relatives in the far distance through many useful applications (sofware applications)such as: Fb, Instagram, Skype,.. We also use technology to broaden the horizon (new horizon). For instance, search (search dùng cho internet là động từ nên là searching, search là danh từ không dùng cho internet) for reference has been used to do homework or read online newspaper which help us to know things are happened around the world  (không hiểu lắm, which bổ nghĩa cho từ đứng cạnh nó thì không đúng, nên có dầu , ý chỉ thay cho cả câu trước nó)

On the other hand, it may bring a numerous of disadvantages(numerous là tính từ nên sửa lại là numerous disadvantages). Firstly, technology changes the way people communicate. For example, instead of talking together when hang out, the using their phone to surf the Internet, take a picture. (liệt kê là danh từ nên chuyển taking a pictuer) (nguyên câu này cũng không đủ thành phần, thiếu subject và verb). Futhermore, their life (people) will be depend too much (chuyển ra sau cụm smartphone)on the smartphone, as a result(. As a result,) a variety of ghost companies are set up to fool others. Deceived people will lose a large sum of money. (câu này không phải là kết quả của câu trên, phụ thuộc quá nhiểu vào smartphone thì dẫn đến nghiện, sao nhãng công việc, tiếp cận bạn ảo, công ty ảo  à không biết dẫn đến lừa tiển). Terribly, they may be thrreatened ( wrong word) with their safety (they với their là ai? cái gì. không nên dùng đại từ trong bài)

To conclude(in conclusion), modern technology plays an important role on our daily life. I believe technology both has negavtives and positives effects on the social communicating. 2 câu không có liên quan nhau, thiếu từ liên kết 

chữa bài:

http://chuawritingmienphi.com/index.php/6841/modern-communication-technology-negative-effects-relationship-extent-disagree

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu

Chào bạn

Đây là chuyên mục chữa bài miễn phí cho các thành viên trên có 10 points - Tài trợ IELTS PLANET         

Bạn follow bài chữa tại link dưới nhé (Note: để xem bài chữa, bạn đăng ký 1 tài khoản miễn nhé,  và lưu ý thời gian đưa bài lên forum - thời gian chữa bài 1 - 2 ngày:3 ).

Link: http://ieltsplanet.info/forums/topic/to-what-extent-do-you-agree-or-disagree-7/

It is agured that modern technology has brought the negative impacts on the way people communicate with each other. However, I think there are some pros and cons of technology nowadays

To begin with, modern technology makes our life easier and more comfortable. First of all, we can send and receive e-mail or messengers faster than we used to do in the past. For example, if we write a letter by hand, it will take a long time of the sender and receiver, Thanks to the Internet, now we can shorten the time. Moreover, technology helps us to keep in touch with friends and relatives in the far distance through many useful applications such as: Fb, Instagram, Skype,.. We also use technology to broaden the horizon. For instance, search for reference has been used to do homework or read online newspaper which help us to know things are happened around the world

On the other hand, it may bring a numerous of disadvantages. Firstly, technology changes the way people communicate. For example, instead of talking together when hang out, the using their phone to surf the Internet, take a picture. Futhermore, their life will be depend too much on the smartphone, as a result, a variety of ghost companies are set up to fool others. Deceived people will lose a large sum of money. Terribly, they may be thrreatened with their safety

To conclude, modern technology plays an important role on our daily life. I believe technology both has negavtives and positives effects on the social communicating

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (91 điểm)
0 phiếu

It is agured that modern technology has brought the negative impacts on the way people communicate with each other. However, I think there are some pros and cons of technology nowadays

To begin with, modern technology makes our life easier and more comfortable. First of all, we can send and receive e-mail or messengers faster than we used to do in the past. For example, if we write a letter by hand, it will take a long time of the sender and receiver, Thanks to the Internet, now we can shorten the time. Moreover, technology helps us to keep in touch with friends and relatives in the far distance through many useful applications such as: Fb, Instagram, Skype,.. We also use technology to broaden the horizon. For instance, search for reference has been used to do homework or read online newspaper which help us to know things are happened around the world

On the other hand, it may bring a numerous of disadvantages. Firstly, technology changes the way people communicate. For example, instead of talking together when hang out, the using their phone to surf the Internet, take a picture. Futhermore, their life will be depend too much on the smartphone, as a result, a variety of ghost companies are set up to fool others. Deceived people will lose a large sum of money. Terribly, they may be thrreatened with their safety

To conclude, modern technology plays an important role on our daily life. I believe technology both has negavtives and positives effects on the social communicating

Câu hỏi là: To what extent do you agree or disagree

Thì bạn phải trả lời là đồng ý, không đồng ý, hay đồng ý một phần.

Nếu trả lời there are some pros and cons

Như vậy là lạc đề rồi.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (70 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...