ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,080 Bài viết

2,942 Góp ý

1,941 bình luận

13,151 thành viên

Bài IELTS Task 1 The line graph below shows the unemployment rates in the US and Japan between March 1993 and March 1999.

The line graph indicates how the percentage of jobless peopleof the US and Japan varied from March 1993 to March 1999.

 

Overall, the proportion of citizens being out of work in the US followed a fluctuating downward trend in the whole period surveyed, and/while the converse was true for that of Japan.

 

To be specific, the unemployment rates in Japan was witness to vary in an upward trend, with a peak of roughly 5.2 percent in about March 1998, when it surpassed the percentage of jobless people in th US. In the last period given, the figure for Japan declined minimally to reach the high of 5.0 per cent in last year.

 

The rate of people being unemployed in the US, which decreased in a downward trend in the first 5 years to hit the lowest point of above 5.0 percent, experienced/underwent a up and down in the last period.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 22 Tháng 10, 2017 trong Trend (line) bởi nguyetmoon08021996 (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
The line graph indicates how the percentage of jobless peopleof the US and Japan varied from March 1993 to March 1999.

 

Overall, the proportion of citizens being out of work in the US followed a fluctuating downward trend in the whole period surveyed, and/while the converse was true for that of Japan.

 

To be specific, the unemployment rates in Japan was witness to vary in an upward trend, with a peak of roughly 5.2 percent in about March 1998, when after it surpassed the percentage of jobless people in the US in the next year. In the last period given, the figure for Japan declined minimally slightlyto reach the high of 5.0 per cent in last year.

 

The rate of people being unemployed in the US, which decreased in a downward trend in the first 5 years to hit the lowest point of above 5.0 percent, experienced/underwent a up and down in the last period.(câu này rối với phức tạp )
Bạn nên xem bài mẫu và viết đơn giản hơn
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 22 Tháng 10, 2017 bởi tranphuonglinh (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
...