ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2k bình luận

27.1k thành viên

I have a lot of friends but my best friend is Anh. She is one of the classmates. We have known each other since we were 6 years old. She has a short black hair and it is straight. Her lips is small but it's very beautiful. Her eyes is very affectionately. She is tall and thin. She is very kind and and generous. She spends her free time doing volunteer work at a local orphanage but she is a hard working student who always gets good grades. Unlike me, she likes sports very much. She plays badminton very good. I am very pleased to have such a kind and understanding friend like here. I wish our friendship will last forever. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (-3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

I have a lot of friends but my best friend is Anh. She is one of the my classmates. We have known each other ever since we were 6 years old. She has straight short black hair She has a short black hair and it is straight. Her lips is small but they're very absolutely stunning beautiful. Her eyes is are very affectionately. She is tall and thin. She is very incredibly kind and and generous. She spends her free time doing volunteer work at a local orphanage but while being she is a hard working student who always gets good grades. Unlike me, she likes sports very much. She plays badminton very good. I am very pleased to have such a kind and understanding friend like here. I wish our friendship will last forever. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (35 điểm)
0 phiếu

I will help you correct the grammar, and the content is up to you

"I have a lot of friends, but my best friend is Anh. She is one of the classmates. We have known each other since we were six years old. She has a short black hair, and it is straight. Her lip is small, but it is very beautiful. Her eyes are very affectionately. She is tall and thin. She is very kind and generous. She spends her free time doing volunteer work at a local orphanage, but she is a hard-working student who always gets good grades. Unlike me, she likes sports very much. She plays badminton very good. I am very pleased (delighted) to have such a kind and understanding friend like here. I wish our friendship will last forever"

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

I have a lot of friends but my best friend is Anh, who . She is one of the classmates. We have known each other since we were 6 years old. She has a short black hair and it is straight. Her lips is small but it's very amazingly beautiful while her eyes is very affectionately. She looks is tall and thin, and her traits She is are very kind and and generous. She spends her free time on doing volunteer work at a local orphanage but she is an hard working industrious student who always usually gets good grades in my class. Unlike me, she likes sports very much. She plays badminton very good. I am very pleased to have such a kind and understanding friend like here. I wish our friendship will last forever. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (70 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 11 trong Other bởi thuhuong.scorpio (0 điểm)
5 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 12, 2017 trong Other bởi hungletran (-3 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2017 trong Other bởi phomaique71 (13 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 8, 2016 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi boruto (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 6, 2015 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi Vân Hồng (0 điểm)
5 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 4, 2015 trong Other bởi Mattie (0 điểm)
3 Góp ý
...