ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

15.8k thành viên

There are many ways to keep fit. Fristly, you should have a balanced diet. For example, you should drink a lot of water. You should not eat fat, meat, junk food and fast food. Especially, you don't smoke, drink beer, wine and whiskey because that will make you are the pressure. The second way. I should do exercises. For instance, you can do morning exercises: walking, jogging, running,.or you can play sports: swimming, playing soccer, playing volley ball,..Because this makes you stronger, taller and healthier. Last but least, you should sleep enough. You should sleep eight hours a day and go to early because it is good for skin, more optimistic, and alway keep the smile on your slips. Instead of, you go online, you should read the book before go to bed. Because it will take go to have dreams beautifier. In conclusion, there are have a good health.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

There are many ways to keep fit. Firstly, you should have a balanced diet. For example, you should drink a lot of water. You should not eat fat, meat, junk food and fast food. Especially, you don't smoke, drink beer, wine and whiskey because that will make you are the pressure. The second way. I should do exercises. For instance, you can do morning exercises: walking, jogging, running,.or you can play sports: swimming, playing soccer, playing volleyball,...Because this makes you stronger, taller and healthier. Last but least, you should sleep enough. You should sleep eight hours a day and go to early because it is good for skin, more optimistic, and alway keep the smile on your slips. Instead of, you go online, you should read the book before going to bed. Because it will take go to have more beautiful dreams. In conclusion, there are have a good health.you are under pressure bạn nhé.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

     There are many ways to keep fit. Fristly Firstly, you should have a balanced diet. For example, you should drink a lot of water. You should not eat fat fatty food, meat, junk food and fast food (mình nghĩ đồ ăn nhanh giống đồ ăn vặt mà bạn). Especially, you don't shouldn't/'d better not (nên nhớ mình đang khuyên người ta nhé, dùng cấu trúc câu khuyên nhủ Advised) smoke, drink beer, wine and whiskey because that will make you are the pressure live with disease (không sai nhưng nghĩa cũng chưa thật sự phù hợp, ta dùng sống chung với bệnh tật thì hay hơn nha bạn). The second way Secondly (không nên sáng tạo quá nha bạn, nhiều khi sai nghĩa đấy), I we should do exercises. For instance, you can do morning exercises: walking, jogging, running,.or you can play sports: swimming, playing soccer, playing volleyball,... Because this they (số nhiều mà bạn, nên dùng chúng nha) makes make you stronger, taller and healthier. Last but not least, you should sleep enough. You should sleep over eight hours a day (theo các nhà khoa học thì ngủ từ 6-8h tức là khoảng 8h,chứ không thực sự chính xác nha) and go to bed early because it is good for skin, more optimistic, and alway keep the smile on your slips. Instead of you go online surfing the net (dùng cấu trúc instead of doing sth, và giữa instead of với doing sth thì không có dấu phẩy đâu nhé), you should read the book before going to bed. Because it will take takes (cái này nó lặp lại nên mình dùng Thì hiên tại đơn nha) you to go to have dreams dream beautifier more beautiful. In conclusion, there are have a good health there are many ways to keep fit but mainly you should take care of yourself (mình nên chốt lại ý chính toàn bài nha bạn) .

        Good luck to you!!!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...