ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

52.1k thành viên

Question: Nowadays, not enough students choose science subjects in university in many countries. What are the reasons for this problem? What are the effects on the society?

Answer:

In many countries, there is a lack of students for science courses in universities and colleges. There are two major problems with this situation and it causes some negative effects on society.

As young students do not want to take part in science courses, several related problems can be anticipated. One problem is that students struggle to follow the science curriculum which makes the incredible pressure for them. This may lead to they must spend a great deal of time learning which prevents them enjoying their life with outdoor activities. Another problem is that there are currently fewer job opportunities for science graduates, learners are less likely to decide to select these majors. Instead, they tend to choose other subjects which may allow them to find jobs more easily. Young learners, for example, are more likely to choose some subjects which give them countless opportunities to seek jobs with high salaries and to gain more chances to move up the career ladder such as information technology or finance.

Lacking students for science subjects cause detrimental effects on the society. Firstly,  there are fewer employees working in science fields which lead to fewer technology breakthroughs are prevented. This may prevent improvements in people’s life quality. Secondly, it would be difficult for universities and colleges to continue science classes when they receive insufficient applications from learners. With the decrease in science graduates, there is an insufficient workforce for some science fields including robotics.

In conclusion, there are various reasons for the decrease in science students and this causes some negative effects on society.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Chuyên mục chữa bài miễn phí - Tài trợ IELTS PLANET

Bạn follow bài chữa ở đây nhé.

Link: http://ieltsplanet.info/forums/topic/lacking-science-students-in-universities/

Question: Nowadays, not enough students choose science subjects in university in many countries. What are the reasons for this problem? What are the effects on the society?

Answer:

In many countries, there is a lack of students for science courses in universities and colleges. There are two major problems with this situation and it causes some negative effects on society.

As young students do not want to take part in science courses, several related problems can be anticipated. One problem is that students struggle to follow the science curriculum which makes the incredible pressure for them. This may lead to they must spend a great deal of time learning which prevents them enjoying their life with outdoor activities. Another problem is that there are currently fewer job opportunities for science graduates, learners are less likely to decide to select these majors. Instead, they tend to choose other subjects which may allow them to find jobs more easily. Young learners, for example, are more likely to choose some subjects which give them countless opportunities to seek jobs with high salaries and to gain more chances to move up the career ladder such as information technology or finance.

Lacking students for science subjects cause detrimental effects on the society. Firstly,  there are fewer employees working in science fields which lead to fewer technology breakthroughs are prevented. This may prevent improvements in people’s life quality. Secondly, it would be difficult for universities and colleges to continue science classes when they receive insufficient applications from learners. With the decrease in science graduates, there is an insufficient workforce for some science fields including robotics.

In conclusion, there are various reasons for the decrease in science students and this causes some negative effects on society.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (91 điểm)
Mình không có tài khoản trên IELTS PLANET thì không xem được bài góp ý ạ?
:)) Bạn tạo 1 tài khoản miễn phí trên Ieltsplanet.info là có thể xem được kết quả bài chữa !
Mình down file chữa về mà không thấy có nhận xét gì cả là sao vậy?

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...