ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

The pie charts illustrates the percentage of money which the average family spent on restaurant from 1970 to 2000. Overall, the budget of average family spent on restaurant meals has dramatically increased over the past 30 years. Just 10% and 15% food budget were spent on restaurant meals in 1970 and 1980 respectively. However,that percentage more than doubled in 1990, to 35%, and continued to raise in 2000 in 50%.

In mean time, the graph shows the change of where families eat their restaurant meals duing the same period(1970-2000). In 1970, fast food restaurant and sit down restaurant shows the same number of meals has been eaten. In 1980, the sit-down restaurants serves slightly more meals than do the fast food restaurants.Since 1990, the food eaten at fast food restaurants more frequently than those at sit down restaurant. Most of the number of meals have been served at fast food restaurant in 2000. If this partern continues, eventually, the number of fast food restaurant could no doubtly doubled the number meals of sit-down restaurant.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Mình có một vài góp ý:

- Bố cục được khuyên cho Task 1 là 4 đoạn nhé, không bắt buộc nhưng nó sẽ làm cho bố cục của mình mạch lạc hơn, thầy Simon khuyên

- Đối với bài 2 biểu đồ, bạn nên viết 2 câu introduction mỗi câu cho một biểu đồ

Bạn nên tham khảo lại cách bố cục bài trước khi viết bài để cho mọi người theo dõi và nhận xét tốt hơn. Bạn vào trang http://ielts-simon.com/ để xem chi tiết nhé.

Chúc bạn học tốt
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...