ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

Developing infrastructures such as roads for private uses of vehicles is more essential than innovating public transport systems. This question has been going on for ages yet has no clear answer. Personally, I disagree with the idea of upgrading the traffic systems for private means of transport.

On the one hand, using expenses on expanding streets or adding more lanes into roads could be a possible solution to traffic jams but many consequences could also be obviously foreseeable. When a road is under construction, the people normally using the road will have to take another direction which is time-consuming. In addition, building roads or widening streets will cost an arm and a leg. Especially if the infrastructure needs to be reconstructed, it will take even more resources.

On the other hand, innovating a convenient system for mass transportation perhaps could be more efficient as well as cost-saving. Having a modern public mean of transport could encourage the residents of one city to reduce their use of private vehicles which is a direct cause of congestions. Moreover, a well-designed system could bring an innovative appearance to the city or a country. There have been many newly-designed concepts of public transportation shown on the internet recently. Thanks to the rapidly developing technology, the future of a world without traffic problems is near.

To put in a nutshell, developing public transportation is the most realistic solution to traffic problems which have been a hot potato in many countries. Since the traffic system of a country could directly impact its economy and growth, the problem needs to be carefully examined and the authorities need to quickly get down to action.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Developing infrastructures such as roads for private uses of vehicles is more essential than innovating public transport systems. This question has been going on for ages yet has no clear answer. Personally, I disagree with the idea of upgrading the traffic systems for private means of transport. (The adjective "essential" is non-gradable and may not require a qualifier)

On the one hand, using expenses on expanding streets or adding more lanes into roads could be a possible solution to traffic jams but many consequences could also be obviously foreseeable. When a road is under construction, the people normally using the road will have to take another direction which is time-consuming. In addition, building roads or widening streets will cost an arm and a leg. Especially if the infrastructure needs to be reconstructed, it will take even more resources.

On the other hand, innovating a convenient system for mass transportation perhaps could be more efficient as well as cost-saving. Having a modern public mean of transport could encourage the residents of one city to reduce their use of private vehicles which is a direct cause of congestions. Moreover, a well-designed system could bring an innovative appearance to the city or a country. There have been many newly-designed concepts of public transportation shown on the internet recently. Thanks to the rapidly developing technology, the future of a world without traffic problems is  are near.

To put in a nutshell, developing public transportation is the most realistic solution to traffic problems which have been a hot potato in many countries. Since the traffic system of a country could directly impact its economy and growth, the problem needs to be carefully examined and the authorities need to quickly get down to action.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)
0 phiếu
Bài có sử dụng các idiom, tuy nhiên lưu ý một số idiom được khuyến khích dùng trong speaking hơn là writing, vì nó giảm độ formal (Ví dụ: Cost an arm and a leg = very expensive)

Nếu dùng cặp On the one hand và on the other hand thì bài có 2 sides. Tuy nhiên bài này là hoàn toàn k đồng ý với ý kiến của bài nên không nên dùng cặp từ này.

Giả sử bài này đưa ra 2 sides, thì đoạn đầu tiên bị lẫn lộn ý:

+ Đồng ý: Mở rộng/ thêm đường thì gỉai quyết kẹt xe

+ Không đồng ý: Tốn kém, lãng hí.

Nếu viết 2 sides, thì đoạn 1 chỉ tập trung support vào: giải quyết kẹt xe....

Đoạn 2: đi vào mặt hại của vấn đề: Lãng phí tài nguyên, khuyến khíc người dân sử dụng private transport...
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...