ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

[1]Nowaday, globalization is the main trend of society, therefore learning foreign language is considered the top priority. [2] Some specialists believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school.

 

[3] On the negative side, children who study at primary school are still not completely aware of the importance of foreign languages. [4] They are still giddỵ ( đúng mà anh, giddy là ham chơi ấy ) and do anything which they want so they don’t study foreign languages hardly. [5] In contrast, children at secondary school know that foreign languages are significantly important for the careers for the future. [6] Therefore, they determine how to study foreign languages effectively .[7] In other side, learning foreign languages early, in the primary school, can make children to lost their mother language.[8] This lead children to don’t know some special cultural such as folk songs and fairy tales.

 

[9] Although learning foreign languages at primary school of children has some disadvantages, in my opinion those are not serious problems and there still exist many advantages. [10] Firstly, the experts said that children who are eight to ten years old is developing and improving mindset and skills thus they will acquire knowledge and imitate very quickly. [11]This development lead they to learn foreign languages easier than children at secondary school. [12] Secondly, the burden of learning of primary school student is significantly less than secondary school student . [13] At secondary school, students must study over ten subjects while students at primary school only study four or five subjects. [14] Therefore, primary school students have many time to study foreign languages rather than students at secondary school. [15] Finally, children who are taught foreign languages from primary school in formal ways will learn foreign languages very fast and they approach foreign languages at the difficult level significantly easier.

 

[16] In conclusion, I really agree that learning foreign languages from primary school of children is very useful, necessary and significant better learning foreign languages from secondary school of children.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong advantages,disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+1 phiếu

1]Nowadays, globalization is the main trend of society, therefore learning foreign language is considered to be the top priority. [2] Some specialists believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school.(không nên viết lại đề mak bạn nên chuyển thành lời của mình <3 )

[3] On the negative side, children who study at primary school are still not completely aware of the importance of foreign languages. [4] They are still giddy and do anything which they want so they don’t study foreign languages hardly. [5] In contrast, children at secondary school know that foreign languages are significantly important for the their careers in the future. [6] Therefore, they determine how to study foreign languages effectively .[7] On the  other side, learning foreign languages early, in the primary school, can make children to lost lose their mother language.[8] This lead children to don’t     to not knowing  some special culture such as folk songs and fairy tales.
 

[9] Although learning foreign languages at primary school of children has some disadvantages, in my opinion those are not serious problems and there still exists many advantages. [10] Firstly, the experts said that children who are eight to ten years old are developing and improving mindset and skills thus they will acquire knowledge and imitate very quickly. [11]This development makes their learning foreign languages more easier than children at secondary school. [12] Secondly, the burden of learning of primary school students is significantly less than secondary school students . [13] At secondary school, students must study over ten subjects (but) while students at primary school only study four or five subjects. [14] Therefore, primary school students have many time to study foreign languages rather than students at secondary school. [15] Finally, children who are taught foreign languages from primary school in formal ways will learn foreign languages very fast and they approach foreign languages at the difficult level significantly easier.  it is incredibly easy for them to approach foreign languages at a difficult level .

 

[16] In conclusion, I  strongly agree that learning foreign languages from primary school of children is very useful, necessary and significant better in learning foreign languages from secondary school of children.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (26 điểm)
0 phiếu

Nowadays, globalization is the main trend of society, therefore learning foreign language is considered the top priority. [2] Some specialists believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school.
 

(you didn't give out your opinion, you just copied the given idea0
 

[3] On the negative side, children who study at primary school are still not completely aware of the importance of foreign languages. [4] They are still giddỵ ( đúng mà anh, giddy là ham chơi ấy ) and do anything which they want so they don’t study foreign languages hard. [5] In contrast, children at secondary school know that foreign languages are significantly important to their careers in the future. [6] Therefore, they determine how to study foreign languages effectively .[7] On the other side, learning foreign languages early, in the primary school, can cause children soonly forget their mother language.[8] This lead children to the unknown of some special cultural such as folk songs and fairy tales.

 

[9] Although the learning of foreign languages at primary school of children has some disadvantages, in my opinion those are not serious problems and there still exist many advantages. [10] Firstly, the experts said that children who are eight to ten years old are developing and improving mindset and skills thus they will acquire knowledge and imitate very quickly. [11]This development lead they to learn foreign languages easier than children at secondary school. [12] Secondly, the burden of learning of primary school student is significantly (I think you should us extremely/very/really) less heavy than that of secondary school student . [13] At secondary school, students must study over ten subjects while students at primary school only study four or five subjects. [14] Therefore(using another word such as hence,consequently,etc), primary school students have much time to study foreign languages rather than students at secondary school. [15] Finally, children who are taught foreign languages from primary school in formal ways will learn foreign languages very fast and they approach foreign languages on a more difficult level significantly(you should replace this word with incredibly/ridiculously) easier.

[16] In conclusion, I really agree that the learning foreign languages from primary school of children is very sensible, necessary and far better than learning foreign languages from secondary school of children.
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...