ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.8k thành viên

In contemporary life, protection animals is becoming a debate among individuals. It is reported that protecting wild animals and birds achieves a huge range of attention as well as social resources. From my perspective, i completely agree with this idea by some convincing reasons.

I argue that there are two many reasons to explain why individuals usually have focused on protection in wild animals and birds. First of all, numerous non-government organizations have been established with protection purpose. However, they have propensity to spend too much time for animal-related activities. Consider, for instance, diverse articles about animals are more likely to be shared rapidly in social network like facebook. To illustrate, only when tigers are caught by unscrupulous hunters, can this news be seen to become unnecessary indignation among readers which is considered unnecessary due to its insufficient severity

In addition, not only do people pay attention but they also devote too much resources in bid to defend wild birds. In fact, every years, governments and non-government organizations have to pay a great deal of budget on researching gene sources. Besides, massive infrastructures are invested in order to improve living conditions for animals which can be seen as waste of money. As consequence, this improvement should result in financial burden for the governments. Therefore, the governments are less likely to accommondate the other social issues.

In conclusion, it seems to me that animals attract too much concern. By some fore-mentioned reasons, government and  individuals should consider their activities for protecting animals.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+2 phiếu

In contemporary life, protection animals is becoming a global debate among individuals. It is reported that protecting wild animals and birds achieves a huge range of attention as well as social resources. From my perspective, i completely agree with this idea by some convincing reasons. 

I argue that / It is clear that there are two many / main reasons to explain why individuals usually have focused on protection in wild animals and birds. First of all, numerous non-government organizations have been established with protection purpose. / we can see that there is a dramatical increase of the amount of non-goverment organizations established. However, they have propensity / effective trends to spend too much (too much thường mang tính negative) time for animal-related activities. Consider, for instance, diverse articles about animals are more likely to be shared rapidly in social network like facebook. To illustrate, only when tigers are caught by unscrupulous hunters, can this news be seen to become unnecessary indignation among readers which is considered unnecessary due to its insufficient severity 


In addition, not only do people pay attention but they also devote too much resources in bid to defend / protect wild birds. In fact, every years, governments and non-government organizations have to pay a great deal of budget on / for researching gene sources. Besides that, massive infrastructures are invested in order to improve living conditions for animals which can be seen as waste of money. As consequence, this improvement should result in financial burden for the governments. Therefore, the governments are less likely to accommondate the other social issues. 

In conclusion, it seems to me that animals attract too much concern. By some fore-mentioned reasons, government and  individuals should consider their activities for protecting animals.

Đoạn 1 viết khá tốt, đoạn 2 thì ý nó cứ lủng củng và không rõ ràng làm người đọc có thể bị rối. Ngoài ra bài viết cần bổ sung thêm lượng từ vựng và các cấu trúc câu để chất lượng bài viết tốt hơn

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (92 điểm)
+1 phiếu

In contemporary life, protection animals => animal protection/ protecting animal is becoming ( => is increasingly becoming) a debate among individuals. It is reported that protecting wild animals and birds achieves a huge range of attention as well as social resources. From my perspective,i (i=> I) completely agree with this idea by some convincing reasons. 

I argue that there are two many reasons (=> two main reasons) to explain why individuals usually have focused on protection in wild animals and birds. First of all, numerous non-government organizations have been established with protection purpose. However, they have propensity to spend too much time for ( on) animal-related activities. Consider, for instance, diverse articles about animals are more likely to be shared rapidly in social network like facebook ( Facebook) . To illustrate, only when tigers are caught by unscrupulous hunters, can this news be seen to become unnecessary indignation among readers which is considered unnecessary due to its insufficient severity 

In addition, not only do people pay attention but they also devote too much resources (many resources )in bid to defend wild birds. In fact, , governments and non-government organizations have to pay a great deal of budget every years (every year: sau every danh từ không thêm s ) on researching gene sources. Besides, massive infrastructures are invested in order to improve living conditions for animals which can be seen as waste of money. As consequence, this improvement should result in financial burden for the governments. Therefore, the governments ( governments vì đang nói chung chung chứ không phải cụ thể) are less likely to accommondate ( accommodate) the other social issues. 

In conclusion, it seems to me that animals attract too much concern. By some fore-mentioned reasons, government and  individuals should consider their activities for protecting animals.

=> Bài của bạn còn mắc một số lỗi sai chính tả đáng tiếc, chú ý xem lại các lỗi chính tả và lỗi dùng giới từ trong các cụm từ nhé!

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...