ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

The essay papers are main role for the college students. Throughout the student academic career, they will be often asked to write their essays. They may have to work an assigned essay for project or enter contest of essay writing or college admissions. They are feared  to write the essay papers and in best for their academic. The students, don’t afraid about writing an essay. Because  the write my essay  .service provides many type of essay papers with quality. We are providing the essay papers in minimum cost for students. The price is minimum but the essay papers are worth in quality. So the college students are most affected by write my essay service. In order to  the service  have millions of students as a customers in world level. We have experienced and dedicated essay writers who are write essay papers for students when there is want. We give the essay papers quickly for the college students. It is one of the benefits for them. The students get the essay papers very easily from this service on online resource. Because the students are easily pay the payment in any of the payment mode like as cash on delivery, net banking, PayPal, etc.  All payment ways are available in this service. We are working for providing clear cut data and original type of information about the particular topic. More types of essay writing papers available in our writing service company . Is you want any essay papers vsit that link and also get  ideas about essay papers.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (16 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu
bài viết nên có mở bài, thân bài, kết bài, viết ít nhất 250 từ

mở bài: giới thiệu chủ đề

thân bài: triển khai các ý (giải thích, nêu ví dụ...)

kết bài: kết luận lại ý kiến của mình
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...