ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

 The three bar charts illustrate the change in the average years of schooling, the rate of scientists and technicians and the spending on research and development in developing countries and industrialised countries in 1980 and 1990.

Overall, both developing and industrialised countries experienced the significant leap in participation in education and science from 1980 to 1990. In particular, most figures of industrialised countries much higher than these of developing countries.

The average years of  schooling in developed countries were over 8 years in 1980 and over 10 years in 1990, which were nearly four times more than these rates in developing countries with only just over 2% and over 3%, respectively. The number of scientists and technicians per 1000 people in developed nations was over 40 people in 1980, then jumping dramatically to nearly 70 people in 1990. Meanwhile, the rate of scientists and technicians in developing coiuntries witnessed a slight rise from 10 per 1000 people to 17 in 1990.

Industrial countries took over developing countries in the amount of money spending on research and development with over 150 billions USD in 1980 and 350 billions USD in 1990, compared to modest figures around just under 50 billions USD in developing countries. While expenditures on research and development in industrialised countries rocketed spectacularly during 10 yesars, there was a downward trend in the budget of developing countries for this field from appropriately 50 billions USD in1980 to under 25 billions in 1990.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. Too much " and "  in the introduction

The three bar charts illustrate the change in the average years of schooling, including the rate of scientists and technicians and , the spending on research and development in developing countries and industrialised countries in 1980 and 1990.

Overall, both developing and industrialised countries these countries experienced the significant leap in participation in education and science from 1980 to 1990. In particular, most figures of industrialised countries were much higher than these that of developing countries.

The average years of schooling in developed countries were over 8 years in 1980 and over 10 years in 1990, which were nearly four times more than these rates in developing countries with only just over 2% and over 3%, respectively. The number of scientists and technicians per 1000 people in developed nations was over 40 people in 1980, then jumping dramatically to nearly 70 people in 1990. Meanwhile, the rate of scientists and technicians in developing coiuntries witnessed a slight rise from 10 per 1000 people to 17 in 1990. -> It is uncommon to have " the rate " and " witness " go together

GOOD LUCK 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...