ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.7k thành viên

 

The table indicates figures for consumption on 3 particular categories in 5 countries: Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey in the year of 2002. In general, the proportions for Food, Drinks and Tobacco were highest while spending on Leisure and Education was seen to be the lowest among all items in 5 countries.

According to the chart, people in all countries spend most on Food, Drinks and Tobacco. With 32.14% of consuption, Turkey had the most percentage, following by Ireland with nearly 29%. The country with lowest percentage in this category was Italy at 16.36%. However, consumer expenditure on Food, Drinks and Tobacco in Italy was higher than any figures of the other 2 categories.

In contrast to the figure for the last items, the highest proportion of Clothing and Footwear went on Italy at 9%. The gap between the percentage of Italy and Sweden – country with lowest spending on clothing and footwear  - was approximately 3.50%.

Expenditure on leisure activities and education seemed to be low as not many people spend as much on them as on the other items. Turkey was the country with most proportion of only more than 4%, whereas Spain spent the least with the figure of about 2% overall.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The table indicates figures for consumption on 3 particular categories in 5 countries: Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey in the year of 2002. In general, the proportions for Food, Drinks and Tobacco were highest while spending on Leisure and Education was seen to be the lowest among all items in 5 countries.

According to the chart, people in all countries spend most on Food, Drinks, and Tobacco. With 32.14% of consumption, Turkey had the most percentage, following by Ireland with nearly 29%. The country with the lowest percentage in this category was Italy at 16.36%. However, consumer expenditure on Food, Drinks and Tobacco in Italy was higher than any figures of the other 2 categories.

In contrast to the figure for the last items, the highest proportion of Clothing and Footwear went on Italy at 9%. The gap between the percentage of Italy and Sweden – country with lowest spending on clothing and footwear  - was approximately 3.50%.

Expenditure on leisure activities and education seemed to be low as not many people spend as much on them as on the other items. Turkey was the country with most proportion of only more than 4%, whereas Spain spent the least with the figure of about 2% overall.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (45 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 31 Tháng 5, 2017 trong Trend (line) bởi Tung Anh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 4, 2018 trong Trend (line) bởi lekimngan110195 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 3, 2016 trong Trend (line) bởi Anita (0 điểm)
1 góp ý
...