ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

32k thành viên

The graph illustrates the stages of making lead pencils which students use to writing.
 
In general, the process includes a series of stages to producing a pencil but involves 3 main steps which begin with planning trees and finish with packaging products.
 
At the first stage, the farmers plant young trees in a land, after 4 months they replant the pine on the wood where the trees spend 3 years to grow up, then the pines are thinned by people. In this period. the plants grow quickly and after 14 years later they cut it down.
 
The next stage of the process is the workers thin "slats" and treat pine wood. After 60 days the staff make grooves, put black lead and glue it, then they sandwich new slat atop and hard pressed to heal, next step, the skilled employee cut, paint, sharpen and stamp the pencils. Finally, the new pencils are packaged and move to stores or supermarkets where customers buy and use it for their work.
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (4 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
The graph illustrates the stages of making lead pencils which students use to writing. write
 
In general, the process includes a series of stages to producing product a pencil but involves 3 main steps which begins with planning trees and finishes with packaging products.
 
At the first stage, the farmers plant young trees in a land on land, after 4 months they replant the pines on the wood (mình chưa thấy ai dùng ntn cả) where the trees spend 3 years to grow growing up, then the pines are thinned by people. In this period. After that the plants grow quickly and after 14 years later they (người chấm sẽ hiểu là they = plants) cut it down. 
 
The next stage of the process is the workers thin "slats" make thin slats (thin slats là danh từ mà bạn?) and treat pine wood. After 60 days the staff make grooves, put black lead and glue it in, then they sandwich new slat atop on top and hard pressed to heal, next step, the skilled employee cut, paint, sharpen and stamp the pencils. Finally, the new pencils are packaged and move to stores or supermarkets where customers buy and use it for their work.
 
Feedback: Hình như bạn không dùng được bị động hả bạn? Nên google học nhé ạ vì dạng process này rất cần bị động chứ không bài viết của bạn rất gượng và thấp điểm.
Nhìn chung thì mình nghĩ bài bạn khoảng 5.0 ạ
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...