ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

The table shows the average length of Youtube video advertisements by sector and average time watched by viewers.

Accordingly, the length of these advertisements varied from a low of 21,8 for pharmaceuticals to a high of 66,7 for public service advertisement. In general, products and services which require a large financial commitment tended to have longer advertisements. For instance, services related to entertainment, technology or business were all above the average time of 28 seconds. On the other hand, more affordable products and services such as clothing and consumers electronics tended to have shorter time showed on Youtube.

As for average time viewer spent on watching, none of these advertisements could be watched until it ended. However, for those advertisement which promoted expensive items or related to entertainment and public services tended to have longer time of view. In contrast, viewers may skip advertisements for cheaper products such as clothing and medicines.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (2 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 2, 2018 trong Comparison bởi minhphuong (4 điểm)
...