ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

IELTS Writing Sample - Task 1

 

The pie chart illustrates four main reasons lead to the land quality reduction in the world whereas the table shows three different areas degraded by these reasons in the 1990s

 

It is obvious that over-grazing is the main reason lead to degradation in the world.Meanwhile,Europe suffered more from farmland degradation than the other areas.

 

The land degradation in the world comes mainly from over-grazing which is 35%,followed by deforestation of 30% which is just a bit more than over-cultivation and leaving 7% for other reasons.

 

By contrast,Europe had the largest the proportion of land quality reduction with the value was 23% which was nearly five times higher than North America.Deforestation was the main reason cause the degradation which was 9.8% in Europe .Meanwhile,main reason in North America was over-cultivation which was 3.3% and in Oceania was over-grazing which was 11% in 13% of total.Additionally,farmland in Oceania was not degraded by over-cultivation.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (2 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...