ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.6k thành viên

IELTS Writing Sample - Task 1

 

The pie chart illustrates four main reasons lead to the land quality reduction in the world whereas the table shows three different areas degraded by these reasons in the 1990s

 

It is obvious that over-grazing is the main reason lead to degradation in the world.Meanwhile,Europe suffered more from farmland degradation than the other areas.

 

The land degradation in the world comes mainly from over-grazing which is 35%,followed by deforestation of 30% which is just a bit more than over-cultivation and leaving 7% for other reasons.

 

By contrast,Europe had the largest the proportion of land quality reduction with the value was 23% which was nearly five times higher than North America.Deforestation was the main reason cause the degradation which was 9.8% in Europe .Meanwhile,main reason in North America was over-cultivation which was 3.3% and in Oceania was over-grazing which was 11% in 13% of total.Additionally,farmland in Oceania was not degraded by over-cultivation.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (2 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...