ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,087 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,167 thành viên

The pie charts below show the percentage of housing owned and rented in the UK in 1991 and 2007.

The pie charts compare home ownership and renting for 1991 and 2007 in percentage term.

As shown on the chart above, in 1991, the percentage of the homeowner was accounting for 60%, which was the most popular type of housing. Accordingly, the next largest sector was social renting, amounting to 23% or nearly one-third of all homes. The remaining homes were privately rented home and social housing, in which social housing took a tiny fraction (6%).

Sixteen years later, in 2007, the number had dramatically changed. The homeowner had an increase of 10% compared with the figure in 1991, accounting for 70% of all homes. Conversely, the number of social rented homes had dropped from 23% to 17%, which can explain the increase in home ownership.

The percentage of privately rented homes had remained unchanged at 11%. Therefore, it made up for the third popular type of housing. Social housing had decreased three-fold from 6% in 1991 to 2% in 2007, and it remained the least popular type of housing.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 12 Tháng 7, 2017 trong Trend (line) bởi hoangmyvo (2 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
bạn ơi "THE PERCENTAGE OF THE HOMEOWNER WAS ACCOUNTING FOR 60%" sửa thành "THE PERCENTAGE OF HOMEOWNER WAS ACCOUNTED FOR 60%" hoặc có thể là"THE PERCENTAGE OF HOMEOWNER ACCOUNTED FOR 60%" bạn không xài thì quá khứ tiếp diễn được ở đây nha bạn nha một là bạn xài bị động hay là quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành nhưng theo mình nghĩ bạn xài "WAS ACCOUNTED" là hay nhất vì cái này mình đang viết report cho nha ta mà xài bị động là hay nhất nha bạn nha

"THE NUMBER",ở đây có tới 4 số liệu nên phải là "THE NUMBERS hoặc là THE FIGURES" bạn nha
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 12 Tháng 7, 2017 bởi luanga159 (2 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
...