ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Table

 

The table compares seven different educational difficulties in two elementary school which students experienced in the years 2005 and 2015. It is noticeable that while school A managed to reduce the incidence of these difficulties between 2005 and 2015, school B saw an overall rise of the rate of children who were struggling.


In 2005, the most two significant problems that students at school A had to deal with were following instructions and concentration in lessons, which accounted for above 40%. Meanwhile, the percentage of these two difficulties decreased dramatically to 18% in 2015.. There were slight reductions in the proportion of spelling, listening skills and verbal expression of ideas in the period, which were to 5%, 15%, 4% respectively. This percentage of students reading ability rose by 1% and the amount of handwriting still stable.


Students at school B considered verbal expression ideas and concentration in lessons were the biggest difficulties, which around 15% of them struggling. The other problems had slowly rise about 1 to 6%. There was only the rate of handwriting still unchanged.   

 

(177 words)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...