ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

  The line chart shows  the percentage of tourist visited Edinburh attractions in Scotland from  1980 to 2000.

  Overall, as can be seen by the chart, it was popular to visit the castle and less visitor come to the zoo in most of time.

  In 1980, only 10 % people went to the zoo to compare with 20% of the aquariam 24% of the castle and up to 30% of visitor coming to festival. But these figures had changed for 10 years while the zoo and Aquarium was a similarly trend which went up and then dropped, the number of people who joined Festival fell gradually and the promotion visited the castle that rose quickly.

   For the next 20 years, form 1990 to 2010, the castle attracted more people and reached a peak at 45 percent in 1995, and then in started decreasing until 2010. The same trend was experienced by the aquarium that peaked at 23% in 1995 and went to the lowest point at 8% in 2010. In other hand, Visitor of the festival nearly stayed between 1995 and 2010, it was around 26%. Meanwhile, the number of sightseeing of the zoo was a fluctuate and got 20% in the first time in 2010.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

bạn ơi "IN THE OTHER HAND" bạn dùng trong đây sai rồi nhé.Bạn phải dùng "ON THE OTHER HAND" nhé
Bời vì hai cái này khác nghĩa nhau. "On the other hand" là 1 thành ngữ (idiom) có nghĩa là "mặt khác". Còn "in the other hand" là một cụm từ bình thường, dịch ra có nghĩa là "trong bàn tay khác".

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (2 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...