ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

The table ilustrates the proportion of consumer, measured in percentage, who spent various items in five different countries in 2002 period.

It can be seen from the table that consumers in all these countries spent the highest percentage in these categories on food, drinks and tobacco. In each country, the lowest consumption were leisure and education.

Generally, the proportion of spending food, drinks and tobacco were highest in Turkey and Ireland, at around 32% and 29% respectively. Besides, the consumption of these categories in Sweden was only about half the figure of Turkey, at 16%. In terms of clothing and footwear, there were highest consumption in Italy, at 9%. In the other countries, the expenditure by people was roughly similar proportion of their budget, between 5,5% and 7%, on footwear and clothes.

Additionally, we can see immediately that in terms of leisure and education, more than 4% of these categories were consumed, making it the most common item in Turkey. There were a similar figure in Italy and Sweden, at around 3,2%. At last, the propotion were even lower in Ireland and Spain, at about 2,2% and 2% respectively.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2014 trong IELTS - Task 1 bởi etersoul (23 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 12, 2014 trong Comparison bởi maitung2139 (6 điểm)
1 góp ý
...