ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Exam question 4: The two graphs show the main sources of energy in the USA in the 1980s and the 1990s.

image

 

The provided pie charts compare the expenses of the priority sources of energy in the USA falling into five categories namely oil, natural gas, coal, hydroelectric power and nuclear power in the 1980s and 1990s. At the first glance, oil was the major source of energy in the USA in this period.

From the pie charts, it is clear that oil had the greatest proportion in both charts, but it decreased slightly from 42 percents to 33 percents. Also, the usage of natural gas fell insignificantly by only 1 percent in this time. On the other hand, the figure for coal gradually rose 3 percents during those centuries. Obviously, the percentage of nuclear power doubled from 5 percents in 1980s to 10 percents in 1990s. Finally, there was no substantial variation in the percentage of hydroelectric power (5 % )  as a whole.

In conclusion, oil was the main source on energy in USA. In addition, nuclear power, in all probability, replaces other sources of energy in the future because of its popularity. ( 173 words)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 12, 2014 trong Comparison bởi maitung2139 (6 điểm)
2 Góp ý
...