ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989.

                   Academic IELTS Writing task 1 Sample 98

The bar graph illustrates data about how average house costs changed over the period of 13 years after 1989.

Overall, it is clear from the chart that from 1990 to 1995, the average house prices in New York, Tokyo and London were less than those in 1989. However, in the next 7 years, the money spent on houses in New York and especially London increased rapidly, while the house costs in Tokyo remained stable.

Over the period of 6 years after 1989, the house prices in London and Tokyo dropped by approximately 7% while the cost of average houses in New York fell down by 5%. In contrast, the residents in both Madrid and Frankfurt had to pay about 2% more than in 1989.

Between 1996 and 2002, London saw a significant change in house prices, the percentage change went up by more than 10%. Besides, similar trends in New York, Madrid and Frankfurt were witnessed. The homebuyers in those countries had to pay 5%, 4% and 2% respectively more than in 1989. Different from the others, the average house prices in Tokyo was still less than those in 1989 although it rose from -7% in 1990-1995 period to -5% in the next 7 years.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2017 trong Trend (Line) bởi toanvo (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11, 2017 trong Trend (Line) bởi lauradang (0 điểm)
...