ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.6k thành viên

The line graph compares the proportion of car ownership in Britain from 1971 to 2007

 It is clearly to see that there were three difirnet trends. In paricurlar, the upward trends were three or more car and two cars, whereas the number people of no car was down and one car remained stable.

 In 1971, the rate households with no car nearly at 8 percent, but this number went down steeply at 25% in 2007. In contrast, the proportion of using two cars grown significantly from 8% in 1971 to 27% in 2007, We can see there also was a noticeable rise of households with more three cars from 2% to 8% in 2007.

 Standing out of the changing, the percentage of using one car almost stable around 45%, this shows that it is common for families to use more three cars in Britain in all the time.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
The line graph compares the proportion of car ownership in Britain from 1971 to 2007

 It is clearly to see clear that there were three difirnet different trends. In paricurlar particurlar, the upward trends were three or more car and two cars, whereas the number people of no car was down and one car remained stable.

 In 1971, the rate households with no car nearly at 8 percent, but this number went down steeply, at 25% in 2007. In contrast, the proportion of using two cars grown grew significantly from 8% in 1971 to 27% in 2007, We can see there also was also a noticeable rise of in households with more three cars from 2% to 8% in 2007.

Standing out of the changing, the percentage of using one car almost stable around 45%, this shows that it is common for families to use more three cars in Britain in all the time.
- Bài viết ko đủ 150 từ, bạn cần viết thêm 1 câu nữa ở body 2
- body 1 lặp từ quá nhiều "in 2007"
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (59 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...