ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

Usually, when I have free time, I usually play sport, watch TV, surf internet and read books. After learning hour, activity help me relax. And playing sport is the activity I like best in my free time. I often play sports in my back yard, because my house is far away from the stadium so I can not go there. I usually play sports with my best friends and my younger brother, but my brother is busy doing homework so sometimes only me and my friends play. I like to play sport because it is really a healthy activity. It can help me to be strong.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

+1 phiếu

Usually, when I have free time, I usually play sport, watch TV, surf the internet and read books.

->Lỗi lặp từ, bỏ một chữ 'usually' đi nhé

After learning hours, activities help me to relax

And playing sport is the activity I like best in my free time.

-> Cụm từ 'like best' có thể đổi thành 'enjoy the most', 'free time' -> 'leisure time' để đỡ lặp từ

I often play sports in my back yard, because my house is far away from the stadium so I can not go there.

-> Chỉ được dùng một từ hoặc 'because' hoặc 'so' trong một câu. Có thể sửa thành: Because of the distance from my house to the stadium, I can not go there and often play sports in my back yard.

I usually play sports with my best friends and my younger brother, but my brother is busy doing homework so sometimes only me and my friends play.

-> 'but' và 'so' cũng ko dùng chung được. Có thể viết lại thành: However, sometimes, only me and my friends play because my brother is busy doing homework

I like to play sport because it is really a healthy activity. It can help me to be strong.

-> Nên nối hai câu này lại bằng từ 'which'. Eg: I like to play sport because it is really a healthy activity which helps me to be strong.

 

Bạn nên nâng cấp từ vựng và dùng từ nối để đạt điểm cao nhé. Chúc bạn học tốt!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)
+1 phiếu
bài của bạn mình thấy sai 1 vài lỗi ngữ pháp nhỏ nhỏ: activity helps

bạn có thể nói cụ thể hơn đó là môn gì, để sử dụng thêm được nhiều topic vocab của môn thể thao đó ( tennis -> tennis court, badminton -> racket, cock,....)

thêm nhiều lợi ích của việc chơi thể thao như là: keep fit, improve stamina, prevent obesity, lose weight, tone muscles
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
0 phiếu

because my house is far away from the stadium so I can not go there.

because và so không dùng chung. Câu này nên viết lại "my house is far away from the stadium so I can not go there."

 

but my brother is busy doing homework so sometimes only me and my friends play.

but và so cũng không dùng chung. Câu này nên viết lại: "I sometimes play ưith my friends when my brother is busy doing homework"

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...