ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46k thành viên

 

The bar chart illustrates the proportion of two genders among six separate age groups doing exercises on a regular basis in Australia in the year 2010.

Overall, it can be seen from the chart that women from 45 to 54 years old had the highest proportion, while men from 35 to 44 years old witnessed the lowest percentage. Except those who were under 25, male from 25 years old and over did less exercise than their female counterparts in the same age groups.

In the year shown, the proportion of women aged 45-54 who worked out on a frequent basis was the highest, at 53.3%, whereas 43.1% of men at the same ages took up sports. More than half of women between 55 and 64 years old, and 45.1% of men in the same age period, as well as 52.5% of males and 39.5% of females aged from 35 to 44 in terms of doing physical exercises.

The percentage of females who were aged 25-34 was 48.9%, compared with 42.2% of their male counterparts. However, as for those who were 15 to 24 years old, physical activities were more attractive to men, with 52.8% compared to 47.7% of women. The figure for both genders aged older than 65 were quite similar, with 47.1% for female and 46.7% for male, respectively.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart illustrates the proportion of Australians doing exercises on a regular basis by gender and by age groups in Australia in the year 2010.

Overall, it can be seen from the chart that women from 45 to 54 years old had the highest proportion, while men from 35 to 44 years old witnessed recorded the lowest percentage. Except those who were under 25, males from 25 years old and over did less exercise than their females counterparts in the same age groups.

Hai đoạn sau bạn chỉ đơn thuần nêu số liệu, như vậy không đạt. Cần phải nêu số liệu chính, và so sánh khi cần.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3 trong Comparison bởi cmt2 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 8, 2017 trong Comparison bởi phtienhuy (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 2, 2017 trong Comparison bởi minhdt1 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi nguyendn234 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi Khánh Như (3 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5, 2016 trong Comparison bởi hangdoan (9 điểm)
...