ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

The graph provides information about the number of people smoking in Someland which is divided into two different gender groups. It can be seen that number of men smoking was always higher than that of the group of women.

As regard the first, it was about 600 men in every 1000 using tobacco in the beginning of the period. However, this data experienced an gradually decrease to 250000 in 2000.

For the first 25 years, the rate of women smoking had an steady increase from under 100 women per 1000 to slightly more than 300. After that, it remained this rate for 5 years and then, it started to gradually decline to 200 people in every 1000 in 2000.

In conlclusion, it is noticeable that more and more men in Someland decided to quit smoking. Meanwhile, the rate of smoking in women generally increased until 1977 and then fell for the rest of period.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The graph provides information about the number of people smoking in Someland which is are divided into two different gender groups. It can be seen that the number of men smoking was always higher than that of the group of women between 1960 and 2000.

As regard the At first, it was there were about 600 men in every 1000 using tobacco in at the beginning of the period considered. However, this data experienced an a gradually decrease to 250,000 in 2000.

For the first 25 years, the rate of women smoking had an a steady increase from under 100 women per 1000 to slightly more than 300. After that, it remained this rate remained stable for 5 years and then, it started to gradually decline to 200 people in every 1000 in 2000.

In conlclusion, it is noticeable that more and more men in Someland decided to quit smoking. Meanwhile, the rate of smoking in women generally increased until 1977 and then fell for the rest of period.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
thank you so much!!
0 phiếu

The graph provides information about the number of people smoking in Someland which is are divided into two different gender groups. It can be seen that the number of men smoking was always higher than that of the group of women from 1960 to 2000.

As regard the first In 1960, it was there were about 600 men in every 1000 using tobacco in at the beginning of the period shown. However, this data experienced an a gradually decrease to 250,000 in 2000.

For the first 25 years, the rate quantity of women smoking had an steady increase increased steadily from under 100 women per 1000 to slightly more than just over 300. After that, it the figure remained this rate stable for 5 years, and then, it started to gradually decline declining gradually to 200 people in every 1000 in 2000.

In conlclusion, it is noticeable that more and more men in Someland decided to quit smoking. Meanwhile, the rate of smoking in women generally increased generally until 1977, and then fell falling for the rest of period.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (59 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...